Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Bukovina


Bukovina

byl název zaniklé vsi na severovýchod od Pardubic, tam kde se dnes říká Na židově. Dnes ji připomíná jen ulice Na Bukovině ve Vilové čtvrti. Ta místa byla osídlena již v pravěku a vedla tudy cesta k brodu u Brozan, jemuž se říkalo Bukovský, a do Sezemic. Cesta byla důležitým článkem sítě obchodních cest, navazujících na Trstenickou. Ztratila význam po stavbě mostu u pa. zámku. Bukovina s hojnými pastvinami a lesy byla za Jindřich, knížete minsterberského ( syn krále Jiřího z Poděrad který držel Pardubice v l.1472-1491), obohacena o rybník. Za pernštýnské éry na počátku 16.století mě Bukovina 21 gruntů. Vilém z Pernštejna r.1496 začal hloubit Strůhu sezemskou - Haldu a Nový rybník z ní napájený, říkalo se mu Nový Bukovský nebo Veliké jezero. Připomíná je ulička Do Nového. Zatopil valnou část bukovinských polí až ke dnešním Hůrkám. R.1525 Vojtěch z Pernštejna přidělil část bukovinských polí Pardubicím, aby zlepšil jejich hospodářské postavení a r.1530 se město za souhlasu pana Vojtěcha dohodlo s Bukovinou o odstoupení dalších gruntů. Nakonec Vojtěch listem ze 7. září 1531 celou obec Pardubicím věnoval. Město začalo pozemky převádět na své usedlíky. Rozprodej za město řídil obecní starší, postřihač Jiřík. Třicetiletá válka postihla tyto grunty velmi krutě, všech 18 stavení bylo v rozvalinách. R.1624 zde byl zřízen židovský hřbitov, podle něho se později vžil název Na Židově. Ještě r.1801 měla Bukovina 212 obyvatel a r.1840 251. Bukovinský rybník byl vysušen koncem 18.století. Pozemky a zástavba splývaly s městem a ztratil se starý název osady.

Zdroj: JUDr. Pavel Thein
      
Viz také:

      Bezdíčkova ulice

      Do Nového

      Integrace

      Karlice

      Lhotka

      Majetek města

      Nový rybník

      Obecní pastviny

      Siberie

      Stříšť

      Svrchnice


Předchozí heslo: Budoucnost Pardubic

Následující heslo: Bulharská ulice


Diskuse k článku: Bukovina


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Bukovina


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014