Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Lhotka


Lhotka

vrchnostenská ves při sezemské silnici v místech dnešních Hůrek. R.1384 je uváděna Lhotka Rybářská mezi statky pa.panství. J.Sakař uvádí, že u Lhotky byl lom, jehož jméno Na babě připomínal Babí ostrov, dnes sídliště Na Babce na okraji Dubiny. Pro stavbu Haldy a Velkého rybníka - Jezera vykoupil Vilém z Pernštejna koncem 15.stol.velkou část pozemků vsi nazývané již jen Lhotka i vsi Bukovina. Tím obě vsi téměř zanikly. Jejich pozůstatky Vojtěch z Pernštejna 7.září 1531 věnoval městu Pardubice, s nímž splynuly. Lhotce patřil na východě i rozhlehlý bor oddělující ji od vsi Černá za Bory, dnešní Bělobranská dubina. Připojením se katastr Pardubice rozšířil daleko na východ, až za dnešní obec Spojil. Tam se dnes spojuje s katastrem obce Staročernsko, též připojené k městu Pardubice. Ves zanikla za třicetileté války. Pro obnovenou osadu se po r.1531 ujal název Hůrka. Lhotku připomíná jméno ulice Ve Lhotkách ve vilové čtvrti, kde ale ta ves nestála.
      
Viz také:

      Hůrka - Hůrky

      Lhota u přívozu - Lhotka Přívoz

      Babí ostrov

      Bukovina

      Obecní lesy

      Raabizace


Předchozí heslo: Lhota u přívozu - Lhotka Přívoz

Následující heslo: Libánský rybník


Diskuse k článku: Lhotka


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Lhotka


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014