Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Staročernsko


Staročernsko

připojená část města na východním jeho okraji, severně od Černé z.B. Ves založena r.1781 na pozemcích vysušeného Staročernského rybníka při Jozefínské kolonizaci řídce osídleného pardubického panství, za tzv.raabizace. Pojmenována Gunsdorf (Gunst - přízeň). Lidem se prý vrchnotenská "přízeň" nelíbila, jmenovali ji Kunstdorf - umělá ves, pak dáno české jméno Staročernské, později změněné na Staročernsko, lidově Staročensko. Osadníci byli Němci, či poněmčení Češi z Kladka, kteří utekli před útiskem z Pruska. Měli německou školu v nedaleké Veské. Od r.1878 ves přiškolena k nové české škole v Černé za B. Do 20.stol.obyvatelé počeštěni, ale v okolí se jim dlouho posmívali pro svéráznou mluvu. Samostatnou obcí se stalo po 1.svět.válce, dříve tvořilo jednu politickou obec s raabizačními osadami Studánka a Spojil. Pozemky na dně bývalého rybníka přispěly, že ves proslula zelinářstvím, hlavně vynikajícím zelím. Ve vsi u cesty křížek a zvonička. Na kříži nápis: Ke cti a chvále boží obětovali pozemek pro kříž tento J.a A. Větrovských, postaveno za J.Volfa, radního 1876. Po r.1918 zřízena kolem obce silnice do Sezemic po hrázi bývalého rybníka. Před vstupem do Sezemického lesa se dvakrát lomí, tam vznikla odloučená osada tří domů Na Hrázi. Zalomení mělo být napřímeno po stavbě nadjezdu u Černé za B. a zástavba propojena. Při sčítání lidu r.1930 napočítáno 19 domů, 25 rodin, 92 obyvatele, všichni národnosti čsl., 4 evangelíci, ostatní katolíci. Staročernsko 1.7.1960 r.1961 spojeno k obci Černá za Bory, 1.5.1976 s Černou připojeno k Pardubicím. Od r. 1994 je součástí městského obvodu IV, který má sídlo v Pardubičkách. Při sčítání r.2001 mělo 45 obyvatel, z toho 27 žen, 21 domů a 24 bytů, z toho 18 domů a 20 bytů trvale obydlených. Po r. 2005 se Staročernsko rozrostlo o domy přímo v obci, ale též o neplánovitě umístěnou skupinu domů u lesa vedle osady Na hrázi, živelně nazvanou ul.Dubská. Dle místopisu Pardubic má Staročernsko od r.2008 pojmenované ulice: Podhumenská, Na Brázdách a K Pustinám, na sezemské silnici ul.Borskou se třemi domy. Původní název Na hrázi zapomenut. Volné pozemky k zástavce Černá za Bory poskytovaly možnost vzniku satelitní vilové čtvrti, po r.2005 při silnici na Dašice znehodnoceny živelně umístěným logistickým centrem.
      
Viz také:

      Raabizace

      Spojil

      Dubská ulice

      Na hrázi

      Staročernský rybník

      U Lačnova


Předchozí heslo: Staročernská ulice

Následující heslo: Staročernský rybník


Diskuse k článku: Staročernsko


Rozvoj Staročernska

Napsal(a): V.Freiberk   |   2015-07-23 19:49:30   |   vlastik.frei@seznam.cz
Staročernsko je oblast s velmi čistým životním prostředím. Okolní lesy a příznivá poloha jsou základní výhody pro zdejší obyvatele. Zavedení linky MHD a přivedení vodovodu, plynu a kanalizace znamenaly výstavbu několika desítek rodinných domků.Napsat příspěvek k článku: Staročernsko


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014