Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Pardubičky


Pardubičky

připojená část města Pardubice, snad jejich nejstarší část, první písemná zmínka o Pardubicích r.1295 se patrně týká vsi Pardubice na místě dnešních Pardubiček. R.1332 Arnošt z Hostýně daroval část Pardubic při kostele sv. Jiljí klášteru cyriaků. Nadal místo tak, aby v klášteře bylo 10 řeholních bratří, z toho 6 s kněžským svěcením. Ta část pak nazývána Pardubice Mnichové. Kolem r.1332 založil u hradu na soutoku Labe a Chrudimky Pardubice „město nové", které v závěti r.1340 odkazuje svým synům. Kostel sv.Jiljí si Arnošt se svou manželkou Adlétou zvolil za místo svého pohřbení. R.1421 husité klášter cyriaků s kostelem sv.Jiljí vypálili a ta část pak nazývána Pardubice Malé. Později jako samostatná obec Pardubičky. Když se přichází ke kostelu sv.Jiljí od nemocnice, je po pravé straně oplocené místo, kde byl proveden archeologický výzkum a nalezeny základy kláštera cyriaků a kostela. Má zde být archeologický park připomínající počátky Pardubic. R.1443 majitelem Pardubiček Pardus z Vratkova. Dnešní kostel sv.Jiljí postaven asi před r.1484, kolem něho zřízen nový hřbitov. Dne 31.1.1491 Pardubičky koupil Vilém z Pernštejna a připojil je opět k pardubickému panství. R.1588 zde byla rychta pod níž spadly Černá za B., Žižín, Mnětice, Drozdice, Nemošice, s celkem 68 osedlými, samotné Pardubičky měly jen 10 osedlých. Ves r.1645 vypálili Švédové při obléhání Pardubic. R.1654 zde byli 4 sedláci, 8 chalupníků, 1 grunt pustý. Dne 22.8.1881 položen základní kámen ke stavbě jednotřídní školy, 16.7.1882 otevřena dvoutřídní škola. R.1850 měly 169 obyvatel, r.1869 196 obyv., 23 domů, r.1900 269 obyv., 30 domů, r.1921 789 obyv.,116 domů. Velký význam pro Pardubičky mělo rozhodnutí okresního zastupitelstva 3.10.1898 postavit na jejich katastru okresní nemocni, otevřena 22.3.1903. R.1921 na severu při železn.zastávce založena továrna Telegrafia. V ní založeno stavební družstvo, výstavbou vilek po zaměstnance rozšířilo Pardubičky východním směrem více než dvojnásobně, stala se z nich tisícová obec. Dne 24.06.1928 odhalen pomník padlým v I.svět.válce. R.1930 měly 1371 obyvatel a 233 domů. Dne 2.2.1932 založen Sportovní klub (SK) Pardubičky. Před r.1939 vedle býv.vojenského hřbitova postavena budova obecního úřadu. R.1943 se staly částí Velkých Pardubic, zůstaly jí i po jejich zániku r.1954 a dalších reorganizacích. Dne 10.10.1948 předána do užívání nová budova železniční zastávky, tehdy Pardubice zastávka, dnes zastávka Pardubice-Pardubičky. R.1956 postavena nová tělocvična. R.1961 po východní straně Pardubiček vykopán hluboký úvoz po novou železnici do Chrudimi, dodnes nepostavené, tehdy měly 1663 obyvatel. V srpna 1973 u hřbitova zahájen archeologický výzkum, odhalil starý hřbitov ze 13.stol. R.1979 při ulici U Borku skončena výstavba sedmi 4patrových družstevních domů v borku u Zámečku, tehdy podle vzoru finských sídlišť. Dne 29.8.1980 otevřena druhá školka n.p.Tesla v Komenského ul. postavená v akci „Z“, dnes škola SVÍTÁNÍ. Od r.1992 jsou Pardubičky částí MO IV, jeho obvodní úřad je v budově býv.obecního úřadu. V l.1994-1997 proběhl druhý archeologický výzkum u hřbitova, odhalil základy kláštera cyriaků a kostela, patrně počátky Pardubice. Na místě má vzniknou Archeologický park. Při sčítání r.2001 Pardubičky měly 15712 obyvatel a 417 domů, včetně statisticky samostatně vykazovaných jednotek: Pardubičky-průmyslový obvod a Nemocnice.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      kostel sv. Jiljí

      Pardubice Mnichové

      Klášter cyriaků

      Archeologický park

      První písemné zmínky

      Rudovský

      Soudní okres Pardubice

      Studánka

      Štrossova ulice

      Ulice kudy do Chrudimě chodí

      Vedle řeky

      Zelnický


Předchozí heslo: Pardubický vinařský půlmaraton - Chateau Vartely

Následující heslo: Pardubičky - průmyslový obvod


Diskuse k článku: Pardubičky


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Pardubičky


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014