Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Hůrka - Hůrky


Hůrka - Hůrky

také Na Hůrkách nebo V Hůrkách je jméno do nedávna izolované osady na severovýchodě katastru města. Východně od ní při úpravě hřbitova káranců objeveno r.1914 rozsáhlé pole popelnicových hrobů, svědčící o pravěkém osídlení těchto končin. V historické době zde ležela samostatná ves Lhotka, r.1531 ji Vojtěch z Pernštejna věnoval městu, protože její pozemky zaplavil Nový rybník a téměř zanikla. Pro její název zanikl a byl nahrazen novým je hádanka. Již 16.století, po r. 1531, se ujal název Hůrka, oficiálně je poprvé uveden r.1881 v Místopise města. Pojmenování je dle sousední vyvýšeniny, která vznikla současně s vyzdvižením Kunětické hor na t.vz. Spojilské žíle. Od města osadu oddělovali rybníky Nový a Studánka, po jejich vysušení do nedávna pole. Ještě v 19. stol.většinu pozemků držel dvůr čp.103, který r.1836 vyhořel. Až koncem minulé století se k osadě město přiblížilo sídlištěm "Dubina" postaveném na katastru připojené obce Studánka. Přesto stále zůstává poněkud izolována. Ve 30.letech min.století byla Na Hůrkách postavena dělostřelecká kasárna, dnes zrušená. Přešla do majetku města, které ubytovací objekty prodalo. Majitel je přeměnil na výnosné ubytovny, jeden s názvem Hotel Hůrka. Ostatní rozsáhlé plochy kasáren zatím převážně leží ladem. Společnost pro rozvoj Pardubicka navrhla, aby do zadní části byla přemístěna Pracovna, která zde měla hřbitůvek. Historicky jsou Hůrka součástí Bílého Předměstí, administrativně dnes náleží k MO III. Statistika rozlišuje "Hůrka", patrně vlastní návrší, a "Osada Hůrka". Dle sčítání r.2001 "Hůrka" neměly žádné obyvatele, "Osada Hůrka" měla 40 obyvatel a 14 domů.

      
Viz také:

      Hotel Hůrka

      Bílé předměstí

      Kamení

      Lhota Rybářská

      Lhotka

      Na Drážce

      Na Hůrkách

      Pod Studánkou

      Předměstí

      Raabizace

      Skaličky


Předchozí heslo: Hudební škola

Následující heslo: Husitská ulice


Diskuse k článku: Hůrka - Hůrky


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Hůrka - Hůrky


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014