Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Hudební škola


Hudební škola

byla založena r.1919. Její otevření bylo významným činem v té době. Mělo dalekosáhlá dopad na vzdělání mládeže, a další rozvoj již tehdy bohatého hudebního života Pardubic. To se projevilo ve vzniku nových hudebních sdružení, ať to byl sborový zpěv, komorní hudba a j. Prvními členy učitelského sboru byli Karel Macák, Karla Netušilová, Anči Šikolová-Krátká, Josef Císař, Václav Krejza, E.Lisková, František Michálek,který byl prozatímním správcem. Učitelé do nového hudebního učiliště převedli své žáky, mnohé již vyspělejší. Tak se škola brzy mohla pochlubit vynikajícími výsledky. Vyučovalo se hře na klavír, varhany, strunné nástroje a zpěvu. První učebny byly jen čtyři, jedna na faře, dvě v městském divadle, jedna učebna a koncertní sál na radnici. Zájem o hudební vzdělání byl veliký, že jej jediná škola nestačila uspokojit. Od r.1960 sídlila v býv.hotelu Bouček v Havlíčkovu ul. R.1961 byla začleněna do nově zřizované Lidové školy umění -LŠU, která měla též obory výtvarné, dramatické, taneční, literární. Jejím prvním ředitelem se stal Miroslav Stříteský. R.1969 vznikla druhá LŠU Polabiny s řadou detašovaných pracovišt. R.1990 došlo k jejich přejmenování na Základní umělecké školy - ZUŠ. Obě školy vychovávají nové umělce a zároveň se podílejí na vývoji hudebního života Pardubic, pořádáním výchovných, slavnostních, promenádních koncert, žákovských večírků aj. Posluchači se úspěšně účastní mnoha soutěží. Někteří učitelé jsou členy Komorní filharmonie Pardubice. Ve škole je několik skupin: pro taneční hudbu, dechovou hudbu, žákovský smyčcový orchestr, pěvecký sbor. R. 1986 tu vznikl folklorní soubor Perníček.
      
Viz také:

      Hudební Pardubice

      Národní dům


Předchozí heslo: Hudební Pardubice

Následující heslo: Hůrka - Hůrky


Diskuse k článku: Hudební škola


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Hudební škola


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014