Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Budoucnost Pardubic


Budoucnost Pardubic

dle představ r.1940 při oslavách 600 let města Pardubic, za oklupace.
Znameno-li posledních 90 let úplný přerod města, je údobí nastávající pro Pardubice dobou oprávněných nadějí. Jsou-li dnes obchodním centrem východočeským s významným průmyslem, musí být tato posice i zesílena. Pokulhávání po stránce koncentrace administrativy odstraní hospodářský život sám. Je jen nutno, aby odpovědní činitele intezivnějí pomáhali urychlit ten vývoj. Poštovní ředitelství je jediné z významnějších oblastních úřadů, což je příliš málo. Železniční uzel, z jehož hlavní větve běží odbočky na jih a sever, zaslouží si oblastní ředitelství dopravy. Čilý obchodní a průmyslový život se neobejde bez vrcholné oblastní obchodní a živnostenské komory. Budoucí vodní projekty, splavnění a stavba průplavu L-O-D vytvoří vodocestné ředitelství. To soustředění technicko-komerčních úřadů musí způsobit, že do Pardubic budou přeneseny oblastní justiční a finační úřady. Pardubice se musí stát administrativním střediskem východních Čech. Každé jiné řešení by bylo protismyslným, neboť přirozený vývoj se znemožnit nedá, může být jen zastaven (Byl zastaven na 70 let.). Ve výstavbě čekají Pardubice úkoly nadměrné. Jejich řešení usnadní nový regulační plán prof. Mikluškoviče a pa. rodáka Dr.Ing.arch.Kerharta., který na 50 let má usměrnit stavební vývoj, vyřešiti komunikace, koncentrovat průmysl, dát Pardubicím zelený pás, aby vzniklo všestranně vzorné moderní středisko. Pardubický katastr je příliš těsným. Již dnes jsou některé obce s městem spojeny. V blízkosti vyrostl silný chemický průmysl. Takové podniky nemohou zůstat mimo obvod města. Prospěch poplyne oběma stranám. Velké Pardubice nejsou proto utopistickým snem (Vznikly r.1943, zanikly 1945). Budoucí město bude jednotně stavebně řízeno, společné budou náklady bezpečnostní, sociální, školní. Venkovské obce získají tím, že jejich občanům se dostane všech výhod, jichž používají tzv.měšťáci. V novém správním celku se účelně vyřeší otázky dopravní. Nedostatečný systém výpadových silnic musí být dobudován, město napojena na právě budovanou dálnici a dálková doprava vedena tak, aby se městu ani nevyhýbala, ani nebyla rušena spletí ulic. Tvrdým oříškem bude umístění budoucího pa. nádraží. Dnešní poloha se pro budoucnost neudrží (to ještě nebylo vybombardováno), nemůže vyhovět průmyslovým kruhům a brzdí přirozený vývoj. Jisto je, že Pardubice budou mít velké nákladní nádraží v přímém spojení s přístavem. L-O-D průplav umožní přímou lodní dopravu z Hamburku přes Přerov do černomořských přístavů. Vodní doprava je jediná složka komunikace, která Pardubicím chybí. Rychlé dopravě vyhoví Pardubice vhodným letištěm. Tato všestranná komunikační síť bude vzpruhou stávajícímu průmyslu a vyvolá novou zakladatelskou činnost. Těžký železářský průmysl zde nevznikl. Ani textilní výrobě se nedaří , snad čeká na přebudování pro nové, umělé, suroviny. Zato v okolí Pardubic vznikl významný průmysl chemický, zvláště výbušný, reprezentovaný firmami Explozia a Synthesia a doplňující se zatím velkými investicemi Spolku pro chemickou a hutní výrobu. Tato firma jest jediným z největších reprezentantů těžkého průmyslu. V nových závodech se započne s výrobou organických barviv a mezivýrobků pro spotřební průmysl (Rybitví). Obrovská spotřeba energie průmyslových kolosů, ale i ostatních provozů a domácností bude hledat laciný zdroj. I o ten je postaráno při projektované úpravě Labe vhodným využití bezplatného živlu – vody. Potřebnou energii dodá budoucí hydroelektrárna, jež prostřednictvím Východočeského elektrárenského svazu bude dodávána pro výrobu, i účely dopravní. Nebude tudiž Pardubicích chybět žádný z předpokladů na výstavbu regionáního střediska. Nároky na obecní pokladnu budou sice stupňovány, ale podnikané investice budou nesporně rentabilní a přinesou prospěch. Musí se postupovat rychle, velkoryse, bez škodlivé úzkoprsosti. Při realizaci výstavby vyrojí se řada dalších otázek kulturních a sociálních. S novými poměry musí se změnit i charakter Polabí, jež stane se plícemi východočeského velkoměsta. Pak se Pardubice vyšinou v řadě českých měst, kde v polovině 19. stol.stály na žebříčku velmi nízko, na jedno z vedoucích středisek českého národního hospodářského života. Právem proto patří Pardubicím budoucnost.

Zdroj: Pardubicím patří budoucnost. JUDr.Vladimír Žváček Sborník 1940


Předchozí heslo: Budoucnost

Následující heslo: Bukovina


Diskuse k článku: Budoucnost Pardubic


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Budoucnost Pardubic


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014