Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Pardubický průmysl


Pardubický průmysl

nemá dlouhou tradici. Původně v malé městečku bylo několik živností uspokojujících místní potřeby. Až za Perštejnů, kdy se zvýšila poptávka pro pány a zaměstnance panství se živnosti více rozvinuly. Např. zvýšila se a zkvalitnila výroba sukna, s tím souvisel vznik valchy. Když Pardubice přestaly být sídlem Pernštejnů, zájem o kvalitní sukno pokles a výroba zanikla. Pernštejnové pro výstavbu města založili několik cihelen, již r.1538 pálili vápno, měli také huť i na slévání děl, na Vrtálně dílnu na vrtání dřevěných rour. Byla zde řada malých mlýnů a městský i panský pivovar. To byly jen živnosti, které po prodeji pa.panstí královské komoře postupně pro nedostatek odbytu upadaly. A za třicetileté války, zejména když byla zbourána celá předměstí a „Město“ rozstříleno a vypáleno výroba téměř zanikla. V malém chudém městečku se rozvíjela pomalu a opět jen pro místní potřebu. Obnoveny cihelny pro novou, dlouhodobou obnovu města. Panství u Labe postavilo forotu, sklad a opracování splaveného dřeva, v sousedství r.1663 papírnu, tříselnu a koželužnu, které po r.1730 zanikly. Po vzniku parforsních honu oživly živnosti : krejčí, obuvnici, sedláři, nožíři, zbrojíři.... zaměřené na potřeby účastníků. Kvetly v podzimní sezoně, zbytek roku živořily. Ani po zahájení provozu železnice nenastala „průmyslová revoluce“. Pro nedostatek kapitálu se pa.živnosti rozšiřovaly pomalu, opožděně, např.proti krájskému městu Chrudimi. Průmyslové podniky se vyvíjely ze živností, větší zakládali cizí investoři. Pomalý a skromný vývoj ukazuje následující částečný přehled vzniku místních podniků:
- kolem r.1845 impregnace pražců, později přenesená do Rosic.
- 1851 Hynek Krpata, výroba kočárů, největší v širokém okolí, automobilka se z ni nestala.
- 1852 umělé nožířství a brusírna Václav Piskora, rodinná tradice přežila asi do r.1970.
- 1866 dílna na výrobu mlýnských kamenů Hübner a Opiz v Palackého ul.
- 1867 Ed.Polák, tovární výroba prádla, nástupce M.Pick.
- Ignác Wertheimer, výroba lihovin, po 1875 lihovar a octárna.
- 1869 akciový cukrovar v Palackého ul.
- ??? rafinerie cukru v Rosicích.
- 1870 Slévárna Josef Prokop v Palackého ul., od r.1883 mlýnské stroje – PROKOPKA.
- 1872 Akciový pivovar v Palackého ul.
- Knihtiskárna a litografie Fr.Hoblík.
- Parní pila Václava Morávka.
- 1873 Josef Antoš, brašnářství a sedlářství na Bělobranském nám.
- 1874 Továrna na cukrovinky a čokoládu, zakrátko zanikla
- 1875 Firma Hübner a Opiz otevřela nový tovární areál na Skřivánku.
- Rudolf Antoš, brusírna a pilníkárna v Hlaváčově ul.
- 1876 Alfréd Seiner, továrna likérů, výroba lihovin.
- 1879 František Dittrich, výroba žaluzií a rolet v Labské, později ve Smilově ul.
- 1880 Soustružnické dílny Pick a Ganz, kuřácké potřeby na Vrtálně.
- 1881 Jonáš F.Traub, továrna na prádlo, ve Smilově ul.,15 zaměstnanců, 150 domáckých.
- 1884 Jelínek, mydlářství, poblíž Zelené brány
- Druhá továrna na prádlo
- 1886 Řeznicko-uzenářský závod firmy Dalecký.
- Výroba rohových špiček na Ležánkách.
- Výroba perleťového zboží J.Novotného.
- 1887 Červenková barvírna a čistírna na Vrtálně.
- Továrna na obuv v zámku.
- Továrna na laky a mazadla Hnátek a Hora.
- 1888 Firma Fr.Kostelecký, výroba barev a olejů.
- 1889 Firma David Fanto, rafinérie min.olejů.
- 1890 Fr.Hladěna, sedlářský závod.
- 1891 Družstevní Společenská tiskárna na Zeleném
- 1892 Kerhart a Tachecí, pila, výroba cementového zboží.
- A.Rainberg, strojírna, železné konstrukce, mostárna, u Sv.Anny.
- 1893 Továrna na železné konstrukce F.Kraus, pak Eman Kraus, Dašická ul.
- 1895 Holárna, továrna na hole a bičiště E.Štětkové v ul.Mezi Mosty.
- 1896 František Fiala, tovární výroba dřevěného zboží.
- 1897 fma."Jindř.Francka synové", továrna na kávoviny na Skřivánku.
- Eman Šlauf, kožešnický závod, továrna na výrobu kožichů, Zelené Předměstí.
- Vápenka A.Kusého na Zavadilce, dnes ul. K Vápence.
- Sýpky Hospodářského družstva na Zavadilce.
- Poláčkova strojírna.
- Slévárna A.Mareše a Vocáska.
- Hnátkova olejna.
- Grafické závody Otto a Růžička, dříve Chmelař a Otto.
- 1898 Sušárna čekanky fy.Lefner.
- Továrna na stroje fr.Dvořáka.
- 1900 Továrna na nábytek fy.Vodička
- 1903 Továrna na intarsie A.Forchsama.
- 1904 Elektrárna Fr.Křižík – Elektrické podniky města Pardubic.
- V.Vokolek, tiskárna a továrna na sáčky v Jindřišské ul.
- 1905 Souček-společnost s r.o., továrna likérů, trestí a ovocných šťáv.
- 1906 Josef Černohous, továrna na kartáče ve Štrossově ul.
- 1907 Výroba kuřáckých potřeb J.Šěpánek, Familie (dnes Na Slovanech).
- 1908 Slévárna J.Kunce.
- 1909 Josef Skalický, továrna na obuv, speciální výroba vysokých bot.
- Továrna na obuv O.Zeisela a bratra.
- Josef Voltner, továrna na kotle a armatury, na východním konci ul.Na Spravedlnosti.
- 1911 Automatické mlýny mlýny Mezi mosty.
- Hydroelektrárna na Chrudimce.
- Chemická čistírna, barvírna a úprava látek F.Kuchynka, Štrossova ul.
- 1912 Bratří Horákové, továrna na konzervy, Na Ležánkách
- 1913 perníkárna MELLEKTA, na dnešní tř.17.listopadu, u podjezdu
- perníkárna MELARTOS, na dnešní tř.17.listopadu, naproti přes ulici.
- Liška a spol. továrna na cukrovinky.
- 1919 Vilém Čížek, továrna na železného konstrukce v ul. K Vinici.
- 1920 Telegrafia, továrna na telegrafy a telefony.
- Explosia, továrna na na látky výbušné, dvůr Semtín na katastru obce Doubravice.
- Východočeská kotlárna F.Kalivoda a Strejček.
- 1922 PANIS, továrna na chléb, těstoviny a perník na Haldě.
- B.Brix, ofsetová tiskárna na Vrtálně.
- 1923 František Dašek, výroba likérů a pohonných směsí, Malá ul.
- 1924 Továrna na perník KaPo – Kafka-Popper.
- Vladimír Kernhart, továrna na práškové barvy, při ul.Ke hřbitovům.
- 1925 perníkárna v zadním traktu Pírkova domu na Wilsonově ul.
- 1926 Firma Král a spol., továrna na klobouky
- 1927 Továrna elektrických strojů a kompresorů Habal a Kraus v ul. K Višňovce.
- Město postavilo moderní jatka u Labského mostu.
- 1928 Chemička SYNTHESIA, sesterský závod Explozie v Semtíně.
- 1935 KOVO - Kovařík a Vokřínek, továrna na obuv v ul.Na Spravedlnosti.
- 1936 AROS perníkárna.
- 1938 chemický závod Spolku pro pro chemickou a hutní výrobu, Rybitví.
- 1941 UMA – Umělé materiály, za Semtínem.

Zdroj: AB-Zet Pardubicka č.12 Stručná historie živností, obchodu a průmyslu v Pa. P.Borovec.2000
      
Viz také:

      Lihovar

      Cukrovar

      Hübner-Opitz

      Explosia Semtín

      KAPO – Kafka-Poper

      Mellekta

      Melartos

      Panis spol.s.r.o.

      Synthesia a.s.


Předchozí heslo: Pardubický poutník 1940

Následující heslo: Pardubický slavín


Diskuse k článku: Pardubický průmysl


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Pardubický průmysl


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014