Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Příroda


Příroda

Lužní les s močály na soutoku Labe a Chrudimky dlouho bránili osídlení, proto k němu dochází až na přelomu 13.a 14. stol. Naproti tomu na zvýšených plošinách, převážně písčitých, s písečnými přesyp, převládaly suché bory na východě Černský, Bukovský, na jihovýchodě Jesenčanský. Patrně dříve vznikla ves na plošině nad Chrudimkou, na místě dnešní Pardubiček. V průběhu 14.stol. došlo ke změnám, začaly se šířit stepní a polní rostliny závislé na člověku, především plevely, převážně zavlečené. Při ústí Chrudimky, po založení „města nového“ na ostrově v její deltě dochází vysoušení stahováním vody do hradebních příkopů, umožňující získat zemědělské pozemky, to počátky města ztěžovalo. K větším zásahům do přírody dochází za Pernštejnů v 16.stol. Jsou zakládány rybníky, na území dnešních Pardubic: Velké jezero, rybník Studánka, Staročernský, Přerovský, Rosický aj. Rozšiřovány zemědělské pozemky, převážně pastviny a také území města. Se vší Lhotkou získalo Bělobranskou dubinu, se vsí Přerov Zelenobranskou dubinu. V 17.stol., zejména z 30tileté války, i v 18.stol. většina rybníků zanikla. Na vysušených rybnících koncem 18. stol.za raabizace zakládány nové osady, na území dnešního města: Studánka, Staročernsko, založeny i na rozsáhlých pastvinách: Familie, Nové Jesenčany. V těsném sousedství přesto zachovány bohaté lovecké revíry. Příroda okolí Pardubic charakteru lesostepi, s malým podílem orné půdy, přivedla sem v 19.stol. parforsní hony. Velkými zásahy do přírody na konci 19. a ve 20.stol.byly meliorace, rozšiřování orných pozemků, regulace Labe i Chrudimky. Právě regulace řek přispěly k zachování hodnotných menších i větších přírodních území v blízkém okolí i v centru města, kolem slepých ramen a po dříve zaplavovaném pravém břehu Labe. Přírodní zelený pás podle řek prochází městem od jihu a východu až na jeho západní okraj.

Zdroj: AB-Zet Pardubicka č.22, 26, 35 Příroda Pardubicka. Vydal Klub přátel Pardubicka
      
Viz také:

      Město nové

      Familie

      Nové Jesenčany

      Chráněné stromy


Předchozí heslo: Přihrádek

Následující heslo: Přírodní památky


Diskuse k článku: Příroda


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Příroda


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014