Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Přihrádek


Přihrádek

Příhrádek na konci Zámecké ul. je nejmladší částí pardubického zámku. Byl mu přidělen z městského území v letech 1500 – 1515 a proti sousedním domům byl oddělen hradební zdí. Do svorníku nad gotickou branou byl vtesán pernštejnský erb. (Do r. 1881 tu býval i císařský orel). Hřeben zdi s řadou střílen v slepých oknech, zdobených pozdní gotikou, byl kryt podsebitím. Oheň r. 1538 valně porušil i Příhrádek a jeho nejstarší kus – „baštu“. Věk osmnáctý setřel pernštejnskou výzdobu a v 19. stol. přestavba východního křídla porušila i základní ráz. „Bašta“ (druhá brána) na vnější hrázi zámeckého příkopu byla před úpravou Příhrádku jediným článkem zámku na městské půdě. Nad jejím gotickým průjezdem zdvihl asi mistr Paul již před r. 1507 čtyřboký jednopatrový trup na způsob pozdějších bašt ve městě. V prvním patře byla přední a zadní světnička. Podkroví, s věncem střílen a snad i s podsebitím, kryla sedlová střecha. Mistr Jiřík z Olomouce nasadil baště poškozené požárem r. 1538 renesanční štít. Ten byl zničen dělostřelbou r. 1645 při obléhání Pardubic Švédy. Od té doby měla bašta nízkou střechu, do původní podoby obnovena v 70. letech min. století.
Stavení Příhrádku seskupená do trojhranu sloužila k bydlení dvorské čeledi, případně hospodářským potřebám zámku. Hned vpravo u bašty vcházelo se po stupních do sirotčí kanceláře se dvěma klenutými světničkami a suchými sklípky. Světničky vyhřívala jedna zelená kamna. Na skromný písařův byt stačily komory sousední i v baště. Pod schodištěm k bytu písaře bývalo vězení. Po třicetileté válce žil tu písař porybný, na sklonku 17. stol. pojezdný lesní, r. 1718 písař obilní, po něm písař hospodářské správy. Byt měl čyři světnice, kuchyni, komoru, sklep s ledničkou. Patřila k němu stáj pro 2 koně a dvě krávy. V přízemí byla dílna kovářská, pak kolářská a masný krám. R.1735 změněn na vinopalnu, od r. 1745 se zde upravil byt pro nájemce vinopalny. Ostatek přízemí zabrala koňská stáj pro 110 koní a kolna pro kočáry. Zahrádka za stájemi chráněna proti Bílému předměstí valem a vodním příkopem, vedeným ze Strúhy městské podél Bílé brány. Při hradební zdi proti městu bývala sýpka s trojí podlahou. V jejím přízemí měli úředníci koňskou stáj. Mezi Příhrádkem a zámkem byl široký příkop, přes který vedl dřevěný most 40 sáhů dlouhý a 3 1/3 sáhů široký, uprostřed ozdobený velkým křížem. Most zničený povodní r. 1804 nechal zámecký vrchní Josef Štěnička r. 1505 nahradit náspem navršeným z písku, naplaveného při povodni. Uprostřed byly postaveny sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Františka de Paula. Uprostřed náměstí či nádvoří je stále činná kašna.
V domě čp.6, vlevo od bašty, se narodil 22.1.1838 Jiljí Vratislav Jahn, což připomíná pamětní deska umístěná r. 1967 na podnět KPP. V opravené „baště“ mělo po r. 1990 sídlo ředitelství Památkové péče, které je dnes na Bělobranském náměstí. K pardubickým záhadám patří to, že ačkoliv Příhrádek je součástí zámku a se zámkem jej r. 1920 koupil Muzejní spolek, je dnes Příhrádek spravován Památkovou péčí a zámek patří opět VČM.


Zdroj: Podle knihy „Staré Pardubice“ – Josef Sakař (Vydalo město Pardubice 1929).

      
Viz také:

      Hladová hráz

      Svatý Jan Nepomucký

      Šlechta

      Zámecký most


Předchozí heslo: ulice Příčná

Následující heslo: Příroda


Diskuse k článku: Přihrádek


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Přihrádek


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014