Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Hasiči


Hasiči

Již po druhém požáru 1538, kdy opět shořelo celé město vydal Jan z Pernštejna r.1539 hasičský řád, který ukládal povinnosti jak předcházet požárům i úkoly při požáru, týkaly se všech občanů. R.1793 vydán tiskem “řád pro hašení ohně“. R.1768 město zakoupilo velkou stříkačku za 7 zl. a 30 kr. a 5 ručních po 24 kr., r.1793 zakoupilo další velkou za 320 zl a 4 malé za 57zl. Velkou stříkačku měl i zámek. Velké obsluhovali mistři zámečníci a puškaři. R.1862 město rozděleno na části s požárními komisaři, i na předměstích zřízeny požární odbory. Již r.1868 tu byl zájem založit sbor dobrovolných hasičů, město zakoupilo hasičské nářadí za 1200 zl. Sbor ustaven až r.1877, zatím co holický Sokol založil hasičský sbor již r.1875. Stanovy pa.hasičského sboru stvrzeny veleslavným c.k. Místodržitelstvím v Praze 12.10.1878. Ke sboru se přihlásilo 25 zakládajících, 36 aktivních, 35 přispívajících členů. Předsedou zvolen obchodník Antonín Červenka, velitelem Matěj Hamart, studující práv. Malá hasičská zbrojnice stala při školní zahradě vedle staré reálky, ještě r.1950. R.1882 vznikla pa.hasičská župa, měla 5 sborů, r.1900 jich měla již 26 se720 členy. Nové sbory byly zakládány i na předměstích, jako ve Familii i všech obcích. V Hostovicích založen r.1881, ve St.Čivicích r.1883, další v Rosicích, Studánce, Pardubičkách, Nových Jesenčaneh, Svítkově a j. Hasičská jednota politického okresu Pardubice schválena 30.10.1887, stanovy změněny 10.12.1899. Sbor dobrovolných hasičů továrny a.s. Pro průmysl minerálních olejů (dříve David Fanto a spol., dnes PARAMO) povolen 12.7.1910. V Nemošicích se konalo 28.6.1914 1.veřejný župní cvičení Sboru dobrovolných hasičů. Dne 29.4.1929 schválen spolek „Podporovací pokladna sboru dobrovolných hasičů v Pardubicích-město“. Ve 30.letech zřízena větší a modernější zbrojnice ve dvoře obecního domu za divadlem. Zde sbor r.1944 přeměněn na profesionální. Tehdy zde byla též protipožární organizace do níž byli převážena nasazení studenti ročníků 1926-27, kteří se podíleli na hašení a záchranných pracích po bombardování Pardubic. Po r.1948 kdy hasiči byli přejmenováni na požárníky, byl zřízen Veřejný požární sbor, dočasně umístěný v býv. Hübner-Opitz, kde vznikla i Státní traktorová stanice -STS. Současně se výstavbou Dukly byla postavena moderní požárnická stanice při Teplého ul. Velký profesionální požární sbor měly VCHZ, který se vzrostl z jednotky založení již při vzniku a.s Explosia Semtín. Silný požární sbor vznikl také na vojenském letišti. Oslavy 100 let od založení dobrovolného požárnického (hasičského ) sboru Pardubice- vnitřní město se cvičením a soutěžemi dobrovolných požárníků, VPÚ a ČČK se konaly 22.-23.7.1978. V dubnu 1989 Útvar Sboru požární ochrany Pardubice získal vozidlo rychlé technické pomoci, Volha-combi. R.1990 požárníci opět přejmenování na hasiče, dobrovolní i profesionální. Pa. profesionální hasičský sbor oslavil 11.6. 1994 50.výročí svého trvání. Od 1.1.1995 Správa a Sbor požární ochrany v Pardubicích přejmenovány na Hasičský záchranný sbor okresu Pardubic. Po velké rekonstrukci 30.09.1997 zprovozněna technická část nové hasičské zbrojnice, 25.9.1998 otevřena rozšířená centrální stanice Hasičského záchranného sboru okresu Pardubice. Od 20.10.2003 v Pardubicích na Dukle slouží Hasičská záchranná služba Pardubického kraje a 15.1.2004 uvedena do provozu nová budova ředitelství Hasičského záchranné sboru-HZS Pa.kraje. Po r.1990 omezována podpora dobrovolných hasičských sborů ve městě, většina v okrajových částech zanikla, jen některé prospěšně dále působí, jako spojený sbor Slovany-Studánka. V květnu 2011 den otevřených dveří stanice Hasičského záchranného sboru, kdy veřejnost mohla shlédnout moderní prostory a protipožární techniku

      
Viz také:

      Familie

      Požáry

      Požární řád

      Sbor dobrovolných hasičů


Předchozí heslo: Hartmanova ulice

Následující heslo: Havaj


Diskuse k článku: Hasiči


SDH

Napsal(a): J. M.   |   2020-08-21 23:09:54   |   Jennyhoney@seznam.cz
Sbor dobrovolných hasičů Pardubice - město založený v r. 1878 stále pracuje, především v oblasti prevence a výchovy (oddíl Mladých hasičů, přípravka již od tří let). Sídlí v Chrudimské ulici 2829.Napsat příspěvek k článku: Hasiči


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014