Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Požáry


Požáry

od počátku ničily Pardubice, přispěly ale i k jejich nové výstavbě.
28.4.1421 Husité vypálili pa.cyriacký klášter s kostely sv.Bartoloměje a sv.Jilji, „město nové“ Pardubice, které držel Viktorin z Kunštátu uchráněno.

- 31.7.1507 celé Pardubice, město, převážně dřevěné zachvátil požár, zničil je. Vilémovi z Pernštejna to umožnilo postavit město nově z kamene, jednotně jednopatrové v gotickém slohu.

- 29.3.1538 požár opět zničil celé město Pardubice, poškozen i kostel Zvěstování P.Marie a Pražská brána, zůstalo jen 7 domů. Jan z Pernštejna, zvaný Bohatý celé „město v ohradě“ znovu postavil, dvoupatrové, druhé poschodí v renesančním slohu, zvýšil Pražkou bránu, 2.radnic dostala také věž, obě pokryty lesknoucím se měděným plechem. M. Klimpl o tom napsal: „Pardubice povstaly z popela a daly světu přísloví - Stkví se jako Pardubice“.

- R.1638 i r.1645 při obléhání Švédy z velké části ohnivými střelami zapáleno mnoho domův „města v ohradě“, spálena i předměstí, téměř celé město, spáleny Pardubičky, Černá za Bory.

- 7.8.1653 vznikl požár ve stáji čp.83 v Bartolomějské ul., rozšířil se na okolní domy, shořelé zvonice u kostela sv.Bartoloměje, roztavily se všechny zvony.

- 6.5.1704 v 10.hod. večer vypukl požár v domě krejčího Jana Petýlky p.48 Pernštýnské nám., shořelo ještě 6 dalších domů.

- Za pruské okupace r.1744 velitel Zimmerman, pro podezření ze zrady, 29.9.hrozil primátorovi J.Fiedlerovi vypálením předměstí, nařídil připravit smolu s koudelí, k tomu nedošlo, ale 18.10. Prusové zapálili Bílé předměstí. Při útoku Rakušanů 20.10.zapálena sýpka s obilím na Vystrkově.

Při odchodu 22.11.1744 zničili Prusové ohněm zbytky zásob na Zábraží, koželužnu a hospodu Zavadilka za řekou.

- 2.7.1751 vypukl požár v domě Karla de Duprée čp.67, U zlaté koruny, Pernštýnské nám., úplně zničil 15 domů mezi Zelenou branou a klášterem, u dalších 6 poškodil střechy. Karel de Dupreé, potrestán pokutou 20 zlatých.

- 2.5.1793 ve 4 hod. ráno v Pernštýnské ul. zachvátil požár 11 domů na východní straně až po náměstí. Již za 2 dny obec poskytla postiženým zdarma stavební dříví na krov, roční výnos z prodeje kořalky, právo na dvě dávky z městského pivovaru.

- 16.10.1803 vyhořela stáj na Veselce, 6 stodol, klášterní dvůr a tři domy za Veselkou.

- 30.4.1818 o půl dvanácté v noci chytila stodola dvora čp.107 Vincence Maye Na Haldě, od ní zapálen mlýn a do 3.hod.ranní vyhořelo 15 panských i městských gruntů.

- 4.1.1820 lehly popelem 4 stodoly u Valchy

- 2.05.1825 shořel mlýn Valcha, hamr, dva domy a katovna, kde zahynul Jan Zelinger, poslední pa.kat, se svými dvěma dětmi.

- V únoru 1834 shořelo v Karlově ul. 7 stodol.

- 26.3.1835 se v Zelenobranské ulici objevil paličský list, vyvolal zděšení. Hned poté vzplála stodola na Veselce. Oheň přeskočil na sousední dřevěné domy po severní straně dnešní tř.Míru až k ul. Na Hrádku a zničeny všechny domy po jižní straně od kostela sv.Jana až po Jindřišskou ul, shořelo i 7 domů až Karlově ul.zničena převážná část Zeleného předměstí, obnova již zděnými domy s nespalnou krytinou.

- R.1936 vyhořely domy čp.98, 10, 11 v Pernštýnské ul, hořelo i v Pardubičkách.

- 2.1.1936 shořely 3 domy na Ležánkách. Toho roku vyhořel dvůr u Židova, zahynulo 130 ovcí dvorského ovčince, vyplacena pojistka 4000 zlatých.

- R.1837 shořela stavení někdejšího panského dvora, „dvůr poplužní před městem“ na Vystrkově r.1778 rozprodaný.

- R.1839 vypáleny 2 domy vedle hostince Na kopečku čp.56, 57, kde od r.1898 stoji Krudencův palác.

- 18.10.1846 v jednom stavení na Ležánkách vznikl požár, který se rozšířil na dalších 10 stavení.

- R.1847 shořel pila u mlýna Valcha

- 23.4.1853 vyhořela zvonice u kostela sv.Bartoloměje v Pa., zvony přeneseny na Zelenou bránu.

- 5.7.1860 požár U Trojice, vyhořel hostinec, lázně, kaplička sv.Trojice, lázně již neobnoveny.

- 3.7.1866 ustupujícím rakouským vojskem spálen Labský most, pak za pruské okupace požár v Bartoloměské ul., zničena věž 3.radnice.

- R.1871 blesk zapálil hlásku zámku.

- 7.10.1885 vyhořel zámecký pivovar.

- 21.2.1886 požár zničil stáje kasáren kolem Starého Města, které také ohrožovat. To a několik povodní ohrožujících kasárna uspíšilo stavbu nových kasáren za Veselkou na náklady města.

- 28.8.1887 požárem zničen střechy a štíty domů čp.14, 15, 16 v Pernštýnské ul.a domů čp.17, 18, 19 v Zámecké ul.

- 17.10.1900 vyhořel pa. Akciový pivovar

- 11.8.1911 ve 3 hod.v noci úmyslně zapáleny hangáry aviatiků Ing.Kašpara a E.Čiháka, shořely s letadly a motory.

- R.1918 zničil požár starou parafinu ve Fanovce.

- 25.2. 1919 v 11 hod. vypukl v nástrojárně pa. "Prokopky" požár, způsobil škodu za 4 mil. Kč.

- 19.(20.)6.1919 zhoubný požár postihl Winternitzovy mlýny mlýny u Chrudimky.

- 29.6.1919 požár ve Fantově továrně rafinerie minerálních olejů a.s. zachvátil novou výrobnu parafinu tzv. bazény, zničil celé vnitřní zařízení, došlo k výbuchům amoniaku a parafinu.

- 27.6.1930 pa. lihovar zachvátil požár od blesku, který udeřil do nádrže s lihem, zůstala jen kotelna a destilace

- 20.9.1930 vyhořela Hořeňovského pila u přejezdu z Karlovy ul.

- 30.3.1931 požár pa. městského divadla, m.j.shořela malovaná opona Fr. Urbana.

- 22.5.1932 v 5.3.městský strážník zpozoroval kouř ze střechy kostela sv.Bartoloměje, požár za 2 hod.zlikvidoval Hasičský sbor Pardubic a vojáci 8.jezdeckého pluku dvěma stříkačkami, požár zřejmě vznikl poruchou elektrického zvonění v sobotu večer, při hašení protekla voda klenbou kostela, věž byla opravena vyztužením ohořelých trámů železnými pásy, škodu odhadnutou na 34 tis.Kč zaplatila pojišťovna.

- 27.4.1957 požár v Továrnách mlýnských strojů, býv.Prokopce, na Palackého tř., zničeno výrobní zařízení a zásoby za 14 mil. tehdejších Kč.

- 26.7.1994 došlo k požáru v pa.rafinerii PARAMO, škoda kolem 10 mil.Kč

- 27.7.1995 v záv. EXPLOSIA k zahoření, popáleno 4dělníci, 2 hospitalizování v pa.nemocnici, 2 vrtulníkem dopraveni na kliniku popálenin Fakultní nemocnice ve Vinohradech

- 14.6.2001 požár v pa.obchodním centru BAUMAX, vypukl krátce po 21.hodině, škoda 5 mil Kč.

- 25.7.2002 prázdnou býv.továrnu Prokopku v Palackého tř. v ranních hodinách zachvátil požár.

- 11.6.2007 Neznámý pachatel zapálil auto pa.primátora Ing. Jaroslava Demla.

- 15.12.2007 v noci vznikl opět požár na střeše býv.Prokopky na Palackého tř., zchátralou budovu hasilo 8 hasičských sborů.

- 22.5.2009 po 2.hod raní došlo k požáru ve vzduchotechnice ČES arény, který způsobil škodu za 400 tis. Kč.


Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Požární řád

      Hasiči

      Sbor dobrovolných hasičů

      Skví se jako Pardubice


Předchozí heslo: Požární řád

Následující heslo: Požeračka


Diskuse k článku: Požáry


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Požáry


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014