Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Obchvaty


Obchvaty

Dvaadvacet let jedná zastupitelstvo o dopravních obchvatech, realizace ani jednoho dosud nezahájena. Od dob Pernštejnů veškerá doprava záměrně vedena přes náměstí, Zelenou branou od Prahy a Chrudimi, Bílou branou od Hradce, Sezemic, Vysokého Mýta. První obchvat Starého Města veden Jahnovou ulicí, když r.1910 postaven druhý most přes Chrudimku, odvedena doprava na pravý břeh na V.Mýto, do Pardubiček. Již tehdy regulačním plánem Bílého předměstí navržena ul. Na Okrouhlíku a navazující ul. Ve Lhotkách, které vytvářely východní obchvat propojující tři radiály Štrossovu, Dašickou a Husovu ul.

Obchvatem bylo před r.1931 prodloužení Sladkovského ul. k novému stadionu odvádějící dopravu přes Labský most na Hradec Králové a Prahu, do té doby vedenou jen Labskou ulicí. Již 50.letech plánováno odvedení dopravy ze vznikající průmyslové oblasti Černá za B. na západ silnice přes Pardubičky na Skřivánek, Pichlovou a Teplého ul. na Pražskou, k tomu pro odpor armády dodnes nedošlo. Doprava svedena kolem nemocnice do centra, od r.1964 přes nadjezd. R.1960 komunikace na sever přenesena západněji na nový most u Zimního stadionu. Za Veselkou vznikla hlavní křižovatka směrů sever-jih a východ-západ. Bezejmenné nábřeží za stadiony umožnilo částečný obchvat po severním okraji centra do úzké Labské ul., dnes jen jednosměrné. Na možnost přemostění ústí Chrudimky se zapomnělo. Rychlodráha budovaná v 70. a 80.letech umožnila obchvat po jižním okraji centra, prodloužení na západ ani na východ tehdy nepovoleno. Na Rychlodráhu navázala ul. Na Drážce, po východním okraji Bílého Předměstí.

R.1985 postaven „dálniční“ most před Labe u Rosic umožňující posunutí severojižního průtahu I/37 na západ za nádraží. R.2000 podařilo se silnici prodloužit na jih za Pardubice-Dražkovice. Nepodařilo se vyřešit křížení s Pražkou ul., zapomenuto křížení s Rychlodráhou U Trojice.

Po r.1995 se začal připravovat severovýchodní obchvat, pak zjištěna naléhavější potřeba jihovýchodního a připravován ten. Na něj má navazoval jižní kolem letiště. Bohužel není uvažován západní, nejkratší a nejdůležitější obchvat z průmyslové zóny St.Čivice přes Labe na dálnici D11. To omezuje další rozvoj zóny.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Na Okrouhlíku

      Jahnova ulice

      Severojižní osa

      Severovýchodní obchvat

      Jihovýchodní obchvat

      Silnice, silniční průtahy a obchvaty

      Směrný územní plán


Předchozí heslo: Obchodní škola a akademie

Následující heslo: Obilní sýpky a sila


Diskuse k článku: Obchvaty


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Obchvaty


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014