Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Lávky - Nadchody


Lávky - Nadchody

Městská rada 1.4.1900 vzala na vědomí rozhodnutí dráhy postavit lávku nad kolejištěm starého nádraží u úrovňového přejezdu na Skřivánek, ale trvala na zřízení podjezdu z Alžbětiny tř.(17.listopadu) na Skřivánek, který byl otevřen r.1940 a lávka zrušena.

- Po regulaci Chrudimky r.1910 byla pod Vinicí místo převozu postaven dřevěná drážka, r.1960 nahrazená ocelovou, částí zrušeného montovaného Labského mostu, po r.1990 postavena dnešní.

Druhá lávka přes Chrudimku postavena po r.1950 za Sokolovnou.

- ONV Pardubice projednal 24.6.1955 návrh stavby lávky přes Labe mezi Svítkovem a Rosicemi, postavena dřevěná. Několik metrů proti proudu r.1967 Hutní montáže Ostrava položily na pilíře postavené Ingstavem ocelovou lávku, průjezdnou pro osobní automobily. Svého času nákladní automobil na lávce uvízl a na čas ji ucpal.

- Od r.1960 byla provizorní lávka na místě zrušeného Labského mostu, po r. 972 ji nahradila lávka pro pěší, cyklisty i horkovodní potrubí nad zdymadlem.

- R.1978 přimontována lávka pro pěší cyklisty ke konstrukci starého Labského mostu z r.1882, postaveného pro spojení Polabin a nádražím.

- V listopadu 1984 dle plánu dokončena lávka pro pěší nad Palackého tř., nedokončena sestupná šroubovice u o.d.PRIOR (dnes TESCO), zprovozněna až r.1985. R.2008 nahrazena ocelovou, zaústěnou do 1.poschodí AFI PALACE.

- V Pardubicích je i nakolik potrubních lávek pro vodovod, plynovod a horkovod. Pro horkovod je vedle železničního mostu přes Chrudimku, na pilířích bývalé drážku a vedle lávky za Sokolovnou. Lávka pro vodovod, západní okruh, je vedle starého železného Labského mostu, na rozdíl od něho má předepsanou výšku na hladinou pro splavný tok.

- Plánovány byly a jsou další lávky, asi zbytečné. Po r.1980 vyprojektována přes Chrudimku za mlýny, mlýny, dodána železná konstrukce, ke stavbě nedošlo, konstrukce odvezena. Na tom místě r.2010 opět navržena lávka do parku Na Špici. Po r.2000 požadována lávka přes Labe od bloku POSEIDON.

Zdroj: Jiří Paleček

      
Viz také:

      Labský most

      Mosty


Předchozí heslo: ulice Laty Brandisové

Následující heslo: Lawn Tenis Club – LTC Pardubice


Diskuse k článku: Lávky - Nadchody


jazykově-syntaktická oprava

Napsal(a): Miloš Broulík   |   2020-02-28 22:00:37   |   m.broulik@tiscali.cz
Ve 2. odstavci tohoto článku: "byla pod Vinicí místo převozu postaven dřevěná drážka" má správně býti: "byla pod Vinicí místo převozu postavena dřevěná lávka"Napsat příspěvek k článku: Lávky - Nadchody


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014