Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Časopisy


Časopisy

První časopis vydal v Pardubicích 10.3.1848 pod názvem „Pardubický Hlasatel svobody a lidu práva“ dr.Josef Pichl. Vyšlo pouze jediné číslo. Až od 30.01.1881 vycházel „Pernštýn“, týdeník pro zábavu, poučení a zájmy obecné. Dále se v Pardubicích vycházel např. „Časopis historický“ (1881-1882), pro školskou mládež „Malý čtenář“ (1882-1887), r.1885 vznikl svobodomyslný politický časopis „Pardubické listy“, od r.1895 vycházely Neodvislé listy (zastaveny r.1915). Od 1.7.1925 vycházel obrázkový měsíčník"Šemík", jehož vydavatelem byl Vč.župní spolek pro zušlechtění koní v Pardubicích a redigoval jej Ing.Bóža Dvořák. Dočasně v Pardubicích několik let(od 22.10.1920) vycházel “Rudý východ“.

Vycházelo zde ještě velké množství dalších časopisů, přehled zaniklých časopisů otiskoval V.Vokolek v ZKPP č. 9-12/1971 a č.1-7/1972, zaznamenal 101 titulů, mimo jiné :

- 21.8.1878 založen list"Stráž na východě".

- 15.1.1889 začal vycházet mladočeský list "Ohlas Pardubic", zanikl po několika měsících, redigoval jej K.Jelínek, mlynář "Na Haldě".

- 13.4.1890 začal vycházet politický a národohospodářský list staročeské strany "Pardubický obzor", redigovaný Fr.L.Šafaříkem,tisk bratří Peřinové, zanikl 24.9.1892, nahradil jej obnovený "Pernštýn", později oba vycházely střídavě po 14 dnech

- 5.3.1893 konference dělnických spolků z vých.Čech rozhodla v Padubicích o vydávání novin "Právo lidu", 1.číslo vytištěno 28.4.4893 v Kuklenách

- 6.10.1904 začal vycházet sociálně demokratický časopis „Východočeský Buditel“ v jehož redakci byl Rudolf Pačovský, pozdější pardubický místostarosta. Časopis byl pro radikální články často konfiskován a 1.8.1905 zastaven. Zřejmě místo něj začal 5.9.1905 vycházet časopis "Východočeský obzor", který vydával sekretář soc. dem.organizace František Vácha, pozdější pa.starosta. 10.9.1925 na oslavu 20. výročí časopisu vyšlo slavnostní číslo a organizace soc.dem. uspořádala akademii.

- 1.6.1917 vyšlo 1.číslo listu "Nový život".

- 2.3.1918 župní vedení České státoprávní dem.strany, pozd.Čs.národní demokracie, začalo vydávat týdeník "Východ", 1.redaktor Cyril Čechrák, zanikl 4.2.1939.

- 16.5. 1919 vyšlo 1.číslo listu "Východočeský republikán", odpovědný redaktor Josef Pilnáček, krajinský orgán republikánské strany, od 1.7.1939 přejmenovaný na" Východočeský kraj".

- 1920 –1938 vycházel „Krajem Pernštýnův“, vlastivědný sborník školního okresu pardubického, nakladatelem bylo učitelstvo okresu, měsíčník, kromě prázdnin.

- 1921–1923 vycházel příležitostně časopis „Národní patrola - Pardubické bodláčí“, humoristický časopis, který vydával Ing. Fr. Votke, pracovník stavebního odboru městského úřadu, zpěvák i jinak kulturně a společensky činný.

- 1922–1924 vycházel celostátní časopis „Láska pohlaví“, redaktor St. Vinař.

- 1.7.1925 začal vycházet obrázkový měsíčník "Šemík", jehož vydavatelem byl Vč.župní spolek pro zušlechtění koní v Pardubicích, redakci řídil Ing Bóža Dvořák.

- r.1929 začal vycházet celostátní měsíčník „Jezdec“, největší list o koni a jezdeckém sportu, r.1930 zanikl.

- 1930-31 k Celostátní výstavě tělovýchovy a sportu vyšlo 12 čísel „Výstavního zpravodaje“.

- 6.1.1939 vyšlo 1.číslo časopisu "Východočeská práce" s podtitulem "List Národní strany práce na Českém východě"

- od června 1945 vydávala pa. sociální demokracie týdeník "Budujeme" přinášející bohatý přehled událostí na Pardubicku, i poválečné představy o jeho rozvoji, což dnes postrádáme, 29.4.1948 číslem 17 IV.ročníku násilně ukončeno jeho vydávání.

- Od května 1945 vycházel komunistický týdeník „Zář“, od r. 1949 orgán KV KSČ a KNV (Krajského národního výboru) Pardubice, od r. 1960 orgán OV KSČ a ONV (Okresního národního výboru) Pardubice. Od 1.7.1966 vycházel 2x týdně, od roku 1990 třikrát týdně v pondělí, ve středu a v pátek, 30.9.1992 zanikl spojením s "Pardubickými novinami".

- r.1965 začal Klub přátel Pardubicka vydávat pro své členy „Zprávy Klubu přátel Pardubicka“, původně měsíčník, od r.1982 6x ročně. Podstatně rozšířené a zkvalitněné vycházejí pro členy KPP dodnes. Jsou tak nejdéle nepřetržitě vycházejícím časopisem na Pardubicku.

- 6.9.1990 začal vycházet čtrnáctideník "Pernštejn" vydavatel Pozemní stavby Pardubice, později týdeník, od 22.3.1993 vycházel dvakrát týdně v pondělí a v pátek, přejmenovaný na „Noviny Pernštejn“ šéfredaktor Bohuslav Jasanský. Od 14.8.1995 pa.list "PERNŠTEJN" přejmenován na "PERNŠTEJN ZRCADLO REGINŮ", šéfredaktora vystřídala Jana Iovlevová, list dále vycházel v pondělí, po pár týdnech opět starý Pernštejn. Dnes týdeník "Noviny Pernštejn".

- 1.5.1992 vyšlo 1.číslo Pardubických novin, 1.10.se spojily s okresními novinami Zář pod názvem Pardubické noviny-Zář, pak jen Pardubické noviny, dnes „Pardubický deník“.

- 8.10.1992 vyšlo první číslo pa.týdeníku JAS, 18.2.1993 " vyšel pod novým názvem "PARDUBICKÝ KURÝR, noviny za české peníze".

- denně vychází příloha MF DNES „ Pardubický kraj“.

- r.2003 začalo Sdružení přátel Pardubického kraje jediným číslem vydávat, „Vlastivědné listy Pardubického kraje“, postupně přeměněné na krásný barevný čtvrtletník, připívající k poznání a propagaci nového, ne příliš známého Pardubického kraje.

- Od r.2008 vychází měsíčník „Pardubický Patriot“.Zdroj: Zdeněk Bičík
      
Viz také:

      Krajem Pernštýnův

      Národní patrola

      Neodvislé listy

      Pardubické listy

      Pardubický Hlasatel svobody a lidu práva

      Pernštýn - časopis

      Polaban

      Čechrák Cyril


Předchozí heslo: Čapkova ulice

Následující heslo: Části Pardubic


Diskuse k článku: Časopisy


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Časopisy


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014