Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Most Pavla Wonky


Most Pavla Wonky

Prosinec 1955 zahájeny zemní práce pro stavbu mostu přes Labe, květen 1956 zahájeny vlastní práce na stavbě mostu. Labe 20.2.1958 prudce stouplo na kótu 479, zaplavilo staveniště, rozestavěný most podrobilo zatěžkávací zkoušce. V 1hod.v noci 7.7.1958 se prohnula montážní lávka stavby mostu pod nánosy, které odstranili vojáci. Betonáž první pásu dokončena 24.3.1959. Štíhlá mostní konstrukce spojila oba břehy Labe, 5.1.1960 slavnostně otevřen most 170 m dlouhý, krajní pole 50 m, střední 70 m, čtyřproudý, 25 m široký tehdy v ČSR nejširší, s cyklostezkami po obou stranách. Pojmenován most ČSSP -Československo sovětského přátelství. Spojil město s pravým břehem kde zahájena výstavba pravobřežního města - sídliště Polabiny. Napřímen severojižní průjezd městem. Krátce po otevření se objevily závady. V květnu r.1981 zahájena příprava druhé rekonstrukce, výměna zkorodovaných táhel. Od listopadu 1982 za plného provozu probíhala další oprava, uvnitř skeletu v 9 podélných komorách 1.1m vysokých, 1,2 širokých, 12m dlouhých, dokončena v březnu 1983. V březnu 1987 zahájena 1.část další plánované opravy mostu. Pro pokračující opravy most 21.4.1987 uzavřen pro veškerou dopravu, mimo pěší.

Pro zdraví občanů, většina obyvatel Polabin chodila pěšky. Znovu otevřen 15.8.1987. Most ČSSP r.1990 přejmenován na most Pavla Wonky. Dne 26.4.2003 zahájena dvoudenní zatěžkávací zkouška Wonkova mostu po další opravě. Po velké rekonstrukci za 220 mil.Kč znovu otevřen 4.12.2006.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Mosty

      Labský most


Předchozí heslo: Mosty

Následující heslo: Motocyklová jízda míru


Diskuse k článku: Most Pavla Wonky


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Most Pavla Wonky


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014