Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Návesník Miloš, ing. arch.


Návesník Miloš, ing. arch.

Jeden z nejvýznamnější projektantů rozvoje Pardubic, dlouholetý tvůrce jeho Směrných územních plánů. Narodil se 13. 11. 1912 v Lázních Bělohrad v domě čp. 80, vystudoval reálku v Hradci Králové, kterou ukončil maturitou r. 1929. Protože ho zajímaly výtvarné a technické předměty, rozhodl se pro studium Vysoké školy architektury a pozemního stavitelství v Praze, kterou ukončil státní zkouškou r. 1937. Po povinné vojenské službě pracoval čtyři roky v ateliéru architektů Rejchlových v Hradci Králové. Pak byl dva roky do konce války nasazen v Berlíně v projektové kanceláři firmy Siemens, zaměřené na projektování elektráren. Tehdy se oženil s Věrou Erbenovou z Ostroměře. Po válce našel nové působiště v Pardubicích, kde byl nejdříve zaměstnán na stavebním úřadě. Od r. 1950 pak pracoval v pardubickém Stavoprojektu, kde vytrval až do důchodu.
Po studiích projektoval samostatné objekty – hlavně rodinné a činžovní domy.
Podílel se na řešení některých partií sídliště Dukla, včetně návrhu některých domů.
V r. 1956 byl hlavním projektantem sídliště Višňovka. Navrhl řadu administrativních
budov, školy, hotely aj. Některé objekty dovedl až k realizaci, např. pardubický
zimní stadion, r. 1956 projekt přestavby na krytý stadion, dokončení přestavby
r. 1964. Některé budovy a části urbanistických plánů na základě jeho studií propracovali
a k realizaci dovedli jeho spolupracovníci. Během života se také zúčastnil mnoha
architektonických soutěží, buď jako soutěžící nebo tvůrce soutěžních podmínek
či člen soutěžní poroty.
Hlavní a nejvýznamnější jeho činností bylo územní plánování, v němž byl uznávaným
odborníkem. Hlavně se dlouhá léta věnoval územnímu plánu Pardubic. Ale byl
také zván mnohými institucemi k poradenství při řešení urbanistických problémů
i v jiných lokalitách republiky. M.j. byl členem sboru expertů při Ministerstvu výstavby
a techniky v Praze. Spolupracoval s celostátním projektovým ústavem Terplán
v Praze, Českým vysokým učením technickým, Státním ústavem dopravního projektování
a dalšími.
Ing. arch. M. Návesník v pardubickém Stavoprojektu vedl velký projekční ateliér
s řadou velmi nadaných spolupracovníků. Velmi rád sledoval růst mladých architektů
a staral se o to, aby dostali svoji šanci. Známý pardubický architekt Lubomír Driml,
který v ateliéru začínal po studiích a po r.1981 jej převzal, o něm řekl: „Architekt
Návesník dával po léta Pardubicím tvář. Být jeho pomocníkem byla pro mladého architekta
velká škola a kus životního štěstí.“
Ing. arch. M. Návesník se však především věnoval územnímu plánování Pardubic.
Od r. 1956 do 1959 s kolektivem spolupracovníků zpracoval Směrný územní plán
Pardubic. V r. 1959 dokončil zpracování Podrobného územního plánu největšího pardubického
sídliště Polabiny. Plán získal za svou kvalitu celostátní ocenění. Později se
věnoval podrobnému územnímu plánu centra města. K jeho realizaci však nedošlo
pro nepřízeň Vč. kraje. Rychlý rozvoj měst a rostoucí požadavky na hloubku zpracování
územních plánů vyvolaly nutnost Směrný územní plán revidovat. Ten revidovaný
plán byl dokončen r. 1969. V letech 1979 až 1981 pracoval na Územním plánu
sídelního útvaru Pardubice. Byl to velkorysý rozvojový plán pro město nad 100 tisíc
obyvatel. Právě proto Krajský výbor Východočeského kraje jej neschválil a nedovolil
jeho další rozpracování.
Autor plánu odešel r. 1981 do důchodu a další práce na plánování rozvoje Pardubic
prakticky skončily. Směrný územní plán zpracovávaný po r.1990 se bohužel k návrhu
Ing. arch. M. Návesníka nevrátil.
Za svou práci byl Ing. arch. M. Návesník oceněn řadou cen a vyznamenání – z nich
nejvýznamnější jsou: Krajská cena architekta Josefa Gočára r. 1968, Vyznamenání
za vynikající práci r. 1969, Cena architekta Josefa Havlíčka od Svazu architektů ČSR
a Českého fondu výtvarných umělců r. 1976 a Ocenění za celoživotní architektonickou
tvorbu a práci ve Svazu architektů ČSR r. 1982.
Ing. arch. M.Návesník do konce svého tvůrčího období pracoval v Pardubicích
a pro Pardubice. Žil zde i v důchodu. Zemřel v Pardubicích 17. 8. 1991 v nedožitých
79 letech.

Zdroj: Jiří Paleček

      
Viz také:

      Polabiny

      Směrný územní plán

      Zimní stadion


Předchozí heslo: John Jaromír

Následující heslo: Kalvoda Karel, arch.


Diskuse k článku: Návesník Miloš, ing. arch.


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Návesník Miloš, ing. arch.


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014