Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice


Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

- r.1948 při Vyšší průmyslové škole strojnické-VPŠS zřízena dvouletá mistrovská škola elektrotechnická. Při vzniku měla významnou roli Tesla n.p., její inženýři specialisté zde externě vyučovali.
- 1.9.1951 v Pardubicích zřízena čtyřletá elektrotechnická prům.škola. Zatímní správce Ludvík Kubát.
- 1952, škola přemístěna do přízemí gymnázia v ul.Slovenského povstání, dílny zatím zůstaly v býv.průmyslovce.
- r. 1954 zanikla mistrovská škola, školu opustili první 32 absolventi, mezi nimi 7 dívek, zahájeno dálkové studium pro pracující.
- r.1956 dekretem z 19.19.1956 ředitelem dodatečně jmenován Ludvík Kubát, podepsána patronátní smlouva s Teslou, škola přestěhována do zmodernizované staré reálky.
- r.1959 dokončen moderní žákovský domov na Dukle v Rožkově ul.
- r.1962 na škole skončila Večerní škola, přechází do Střední školy pro pracující, vyučující ve staré reálce odpoledne.
- r.1965 poslední stěhování do budovy nové reálky po Pedagogickém institutu, zvýšen počet tříd ve specializacích slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky.
- r.1966 zahájena nepovinná výuka německého a anglického jazyka.
- r.1969 požár tělocvičny, na dva roky, po dobu rekonstrukce, omezena výuka tělovýchovy.
- r.1970 zahájena stavba pavilonu dílen a laboratoří, plánovaná od r.1965.
- r.1971 otevřen 1.ročník nové specializace, elektronické počítače, zahájeno 2leté pomaturitní studium, abikurz pro absolventy gymnázií, měřící a automatizační technika, ukončeno 1987.
- r.1973 zahájeno 3leté studium s maturitou pro vyučence, sdělovací a radiotechniky.
- r.1974 v květnu dokončena stavba dílen a laboratoří, přestěhovány z Komenského nám.
- r.1987 přístavba budovy do ul.Karla IV. propojené s pavilonem dílen a výpočetní techniky.
- r.1992 při škol zřízena Vyšší technické škola, otevřeny dvě třídy výpočetní techniky a lékařské elektroniky.
- r.1996 změna názvu na Střední škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice Karla IV. č.13. Od září vyšší studium v 5 oborech: výpočetní technika, lékařská elektronika, marketing výpočetní techniky, systémy informační. První absolventi vyšší školy s titulem „diplomovaný technik“.
- r.1998 nová učebna pro výuku číslicové techniky.
- r.2000 s firmou Oskar s.r.o.C-Systems zřízeno společné školící středisko, škola se stála lokání akademií v rámci projektu Cisco Networkking Akademy.
- 1.4.2001 přechází zřizovatelská funkce z MŠMT ČR na Pardubický kraje.
- r. 2001 oslavy 50 let školy, vydán Almanach 1951-2001.
- 9.2.2007 na elektrotechnické škole zprovozněn veřejný internet.


Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Nová reálka

      Pedagogický institut Pardubice

      Stará reálka

      Školy


Předchozí heslo: Střední odborná škola elektrotechniká a strojní a SOU

Následující heslo: Střední průmyslová škola chemická - SPŠCH


Diskuse k článku: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014