Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Česká škola


Česká škola

Od r.1295 do r.1421 šířili znalosti čtení, psaní, počítání a náboženství členové řádu cyriaků, který měl v Pardubicích klášter. Po zániku kláštera o další škole nejsou zprávy až do doby Pernštejnské. Vilém z P. r.1514 založil nový klášter minoritů, ale to nestačilo pro vzrůstající počet obyvatel. Město koupilo r.1522 od vrchnosti dům v Bartolomějské ul. dnes čp.82. V jeho 1.pochodí zřídilo „velkou světnici“, kde se vyučovalo. Škola měla jednu třídu, kde vyučoval bakalář se dvěma pomocníky. Po požáru r.1538 dostal i tento dům druhé patro, získáno více místa pro žáky, bakaláře a stravování. Vyučování zprvu nenáročné postupně dosáhlo pozoruhodného stupně. R.1582 dostal škola druhou třídu. Prvním rektorem, pokud známo, byl ještě za Viléma z P. Jiřík, pa. soused majitel domu dnes čp.50 – U Jonáše. Jeho nástupcem byl Burian, později první zkoušený radní písař. Sled rektorů uvádí J.Sakař ve III. Dějin Pardubic. Nejvýznamnějším byl Martin Bacháček – Bacháčkova ul., který zde působil od r.1570, za něhož discilíny utěšeně rozkvétaly, poté když škola po r.1560, po prodeji pa. panství královské komoře upadala. Za Bacháčka se úroveň zvýšila tak, že žáci byly přijímáni na vysoké učení. Odešel r.1580 a jeho důstojným nástupcem byl bakalář Blžan. Školné činilo r.1725 30 krejcar. Do r.1625 se zde učilo v duchu kališnickém. Prvním kantorem z doby protireformačním se stal Mikuláš Philopon. Jeho nástupce Jiří Šapius požíval takové vážnosti, že byl r.16547 zvolen primátorem města. Změny v pa. školství nastaly teprve za Marie Terezie, kdy bylo při školských reformách i v Pardubicích r.1774 zřízeno „normální učení“ o šesti třídách. Ale již r.1728 vzniklo při klášteře minoritů latinské gymnázium, které zase v rámci reforem bylo r.1777 zrušeno.
      
Viz také:

      Latinské gymnázium

      Školy

      Školství


Předchozí heslo: České dráhy

Následující heslo: Československá automobilová doprava – ČSAD


Diskuse k článku: Česká škola


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Česká škola


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014