Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Osobnosti > Arnošt z Pardubic


Arnošt z Pardubic

První pražský arcibiskup ARNOŠT Z PARDUBIC se narodil snad 25. března 1297 v rodině Arnošta z Hostýně (Hostinné u Úval) a ze Staré (dnešní Staré Hrady u Libáně na Jičínsku), královského purkrabího v Kladsku. V mládí byl výrazně ovlivněn kladským prostředím, Později studoval v Itálii práva a teologii na proslulých vysokých učeních v Padově a Boloni. Roku 1338 se vrátil do Čech a následujícího roku se stal kapitulním děkanem u sv. Vita v Praze. Po smrti Jana 1V. z Dražic byl v roce 1343 zvolen pražským biskupem. Po zřízení arcibiskupství v roce 1344 byl jmenován prvním pražským arcibiskupem. V den převzetí svého pallia - 1. listopadu 1344 - položil též základní kámen k pozdější velkolepé katedrále sv. Víta. V roce 1347 provedl obřad korunovace Karla IV. a stal se jeho významným politickým rádcem. O rok později stál u zrodu prvního vysokého učení v Praze - Univerzity Karlovy. Působil jako její první kancléř. Po smrti papeže Inocence VI. roku 1362 byl dokonce kandidátem na papežský stolec, ale nebyl zvolen. Zemřel 30. června 1364 na svém zámku v Roudnici nad Labem, pochován byl v chrámu P. Marie v Kladsku.
Arnošt z Pardubic byl vždy považován za patrona města Pardubic. Začal zde budovat hrad a před rokem 1359 dal vystavět i chrám Zvěstování Panny Marie, jejímž byl velkým ctitelem. Není náhodou, že Arnoštova osobnost byla připomenuta i sochou na fasádě a nápisem na třetí barokní radnici a že první akademický spolek pardubických studentů si roku 1883 vybral jméno Arnošt, které nesl i jeden z pardubických zvonů. Arnošta připomíná městu v pres¬bytáři chrámu sv. BartoIoměje též mramorový reliéf Františka Zuzky z roku 1940. Arnoštova charakteristika z rukopisu Univerzitní knihovny v Praze Vir rnagnae literaturae mireque pietatis (Muž učenosti neméně vynikající než. svátostí života) zřetelně ukazuje, o jak významnou osobnost šlo.
      
Viz také:

      Kostel sv. Bartoloměje

      Majitelé Pardubic

      Vodní hrad

      Arnošt z Hostýně a ze Staré


Předchozí heslo: Arnošt

Následující heslo: Arnošt z Pardubic


Diskuse k článku: Arnošt z Pardubic


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Arnošt z Pardubic


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014