Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Majitelé Pardubic


Majitelé Pardubic

r.1227 majitelem okolí dnešních Pardubic Kojata Hrabišic, který ve své závěti věnoval vsi Starý Mateov, Zminné, Sezemice a j. Klášterům. Pardubice ještě neúváděny.

r.1313 zmínka o prvním známém majiteli Pardubic, kterým byl Puta z Dubé- Pardubic

r.1332 první bezpečná zpráva o tom, že Pardubice vlastnil Arnošt z Hostýně.

r.1341-42 zdědili Pardubice jeho synové: Arnošt z Pardubic, Bohuš, Vilém a Smil.

r.1364 zemřel Arnošt z Pardubic, dědicem měl být poslední bratr Vilém se svým synem Smilem Flaškou z Pardubic, král Václav VI však dědictví prohlásil za odúmrť.

r.1390 po dlouhých sporech dědiců s králem město dostal Hanuš z Milheimu.

r.1420 majitelem Pardubic Viktorin z Kunštátu a Poděbrad, patrně je již dříve držel jeho otec Boček z Kunštátu. Viktorin, otec krále Jiřího z Poděbrad, který se zde mohl narodit, 1.1.1427 v Pardubicích zemřel. Pro dědice, malého Jiří z Poděbrad se město nepodařilo udržet.

r.1428 se jich zmocnil moravský šlechtic Jan Hlaváč z Mitrova, prodal je kolem

r.1436 Diviši Bořkovi z Miletínka, majiteli Kunětické h., který je připojil ke svému panství, správou města svěřil svému bratru Vaňkovi.

r.1438 po smrti Diviše Bořka, zdědili panství jeho synové Petr, Jan a Soběslav, Pardubice s příslušenstvím ponechány Vaňkovi z Miletínka.

r.1461Vaněk zemřel, Pardubice byl ponechány jeho synovi Jiříkovi z Pardubic, který je zadlužil.

r.1486 Pardubice po podvodné dohodě získal Zdeslav Jeník z Mečkova, když se prozradila

r.1491 koupil zadlužené Pardubice Vilém z Pernštejna.

8.4.1521 zemřel na pa.zámku Vilém z Pernštejna, město Pardubice a celé Pardubické panství zdědil mladší syn Vojtěch z Pernštejna.

17.3.1534 zemřel v Praze Vojtěch z Pernštejna, nejvyšší hofmistr Království českého, bez mužského potomka,pohřben v chrámu sv.Bartoloměje v Pardubicích, město a panství zdědil jeho bratr Jan.

8.9.1548 zemřel Jan z Pernštejna, třetí pernšt.držitel Pardubic,iniciátor renesanční přestavby Pardubic po požáru r.1538- Majitelem Pardubic a panství se stal jeho syn Jaroslav.

21.3.1560 Pardubice se zadlužený panstvím koupil císař Ferdinand I. pro svého syna Maxmiliána za 400 000 kop grošů míšeňských. Panství se stalo komorním panstvím, město Pardubice královským komorným městem, stále poddanským.

      
Viz také:

      Arnošt z Pardubic

      Dějiny Pardubic v datech

      Šlechta


Předchozí heslo: Majetek města

Následující heslo: Makarenkovo nám.


Diskuse k článku: Majitelé Pardubic


1364 král Váslav VI. prohlásil dědictví.....

Napsal(a): Jan. Novák,   |   2022-09-03 16:48:00   |   jan.noval.pce@seznam.cz
Jen bych upozornil na chybu, která nse v článku vyskytla. V článku je u roku 1364. uvedeno: král Václav VI. prohlasíl dědictví za.... Ten král Václav VI. je nesmysl. Za prvé v Čechách nikdy žádný král Václav VI. nevládl, poslední Václav na českém trůně byl Václav IV. v letech 1378. až 1419. Za druhé v letech 1346. až 1378. vládl v Čechách otec vlasti císař a král Karel IV. Ten byl sice rodným jménem Václav Lucemburský, jméno Karel IV. přijal při biřmování v Paříži, dle tehdejšího francizského krále Karla IV. jehož manželkou byla sestra Karlova otce Jana Lucemburského čili Karlova teta a který byl při biřmování Karlovi kmotrem. Vždy, se ale psal Karel IV. Žádný Václav VI. na Českém trůně neexistoval.Napsat příspěvek k článku: Majitelé Pardubic


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014