Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Majitelé Pardubic


Majitelé Pardubic

r.1227 majitelem okolí dnešních Pardubic Kojata Hrabišic, který ve své závěti věnoval vsi Starý Mateov, Zminné, Sezemice a j. Klášterům. Pardubice ještě neúváděny.

r.1313 zmínka o prvním známém majiteli Pardubic, kterým byl Puta z Dubé- Pardubic

r.1332 první bezpečná zpráva o tom, že Pardubice vlastnil Arnošt z Hostýně.

r.1341-42 zdědili Pardubice jeho synové: Arnošt z Pardubic, Bohuš, Vilém a Smil.

r.1364 zemřel Arnošt z Pardubic, dědicem měl být poslední bratr Vilém se svým synem Smilem Flaškou z Pardubic, král Václav VI však dědictví prohlásil za odúmrť.

r.1390 po dlouhých sporech dědiců s králem město dostal Hanuš z Milheimu.

r.1420 majitelem Pardubic Viktorin z Kunštátu a Poděbrad, patrně je již dříve držel jeho otec Boček z Kunštátu. Viktorin, otec krále Jiřího z Poděbrad, který se zde mohl narodit, 1.1.1427 v Pardubicích zemřel. Pro dědice, malého Jiří z Poděbrad se město nepodařilo udržet.

r.1428 se jich zmocnil moravský šlechtic Jan Hlaváč z Mitrova, prodal je kolem

r.1436 Diviši Bořkovi z Miletínka, majiteli Kunětické h., který je připojil ke svému panství, správou města svěřil svému bratru Vaňkovi.

r.1438 po smrti Diviše Bořka, zdědili panství jeho synové Petr, Jan a Soběslav, Pardubice s příslušenstvím ponechány Vaňkovi z Miletínka.

r.1461Vaněk zemřel, Pardubice byl ponechány jeho synovi Jiříkovi z Pardubic, který je zadlužil.

r.1486 Pardubice po podvodné dohodě získal Zdeslav Jeník z Mečkova, když se prozradila

r.1491 koupil zadlužené Pardubice Vilém z Pernštejna.

8.4.1521 zemřel na pa.zámku Vilém z Pernštejna, město Pardubice a celé Pardubické panství zdědil mladší syn Vojtěch z Pernštejna.

17.3.1534 zemřel v Praze Vojtěch z Pernštejna, nejvyšší hofmistr Království českého, bez mužského potomka,pohřben v chrámu sv.Bartoloměje v Pardubicích, město a panství zdědil jeho bratr Jan.

8.9.1548 zemřel Jan z Pernštejna, třetí pernšt.držitel Pardubic,iniciátor renesanční přestavby Pardubic po požáru r.1538- Majitelem Pardubic a panství se stal jeho syn Jaroslav.

21.3.1560 Pardubice se zadlužený panstvím koupil císař Ferdinand I. pro svého syna Maxmiliána za 400 000 kop grošů míšeňských. Panství se stalo komorním panstvím, město Pardubice královským komorným městem, stále poddanským.

      
Viz také:

      Arnošt z Pardubic

      Dějiny Pardubic v datech

      Šlechta


Předchozí heslo: Majetek města

Následující heslo: Makarenkovo nám.


Diskuse k článku: Majitelé Pardubic


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Majitelé Pardubic


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014