Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Kostel sv. Bartoloměje


Kostel sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje je připomínán s cyriackým klášterem r.1295, i s klášterem byl zničen r.1421 husity. Donedávna se předpokládalo, že dnešní kostel sv. Bartoloměje postavil Vilém z Pernštejn r.1515 na jeho místě. Archeologický průzkum r.1995 zjistil, že zde žádný kostel před dnešním nestál. Místo prvního kostela sv.Bartoloměje zůstává dosud neznámé. Dnešní kostel byl postaven v pozdně gotickém slohu s renesančními prvky. Pamětní deska nad severním renesančním vchodem, původně hlavním, je z r.1515. R.1912 byly provedeny rozsáhle opravy a na západní straně přistavěna nižší předsíň s dnešním hlavním vchodem, podle návrhu arch.Bóži Dvořáka. Pro průčelí navrhl Mikoláš Aleš obrazy českých světců Ludmilu, Václava a Prokopa (jako mozaiky provedl Viktor Förster). Nejstarší památkou v kostele je bronzová křtitelnice z r.1515, která sem byla přenesena r.1532 z dřívějšího farního kostel Zvěstování P.Marie. Střed kněžiště zaujímá mramorový náhrobek-tumba Vojtěcha z Pernštejna, italská práce z r.1534. Oltářní obraz „Umučení sv.Bartoloměje“ je od Michala Leopolda Willmanna, zakoupený r.1787 ze zrušeného kláštera v Sedlci u K.Hory. Ve výklenku na pravé straně kněžiště je mramorová bysta Arnošta z Pardubic z r.1940 od místního sochaře F.Zuzky. Kazatelna se sochami Naděje, Lásky a sochou Víry na stříšce s bohatou sochařskou výzdobou z let kolem r.1770 je od pa.sochaře Jakuba Teplého. Na pravé straně vítězného oblouku je pozoruhodná řezbářská práce „Ukřižovaného“ z poloviny 18.stol. V severní lodi je postranní oltář Panny Marie související s úctou Pardubáků k arcibiskupovi Arnoštovi z Pardubic, ctiteli P.Marie, zakladateli Svaté Hory. V jižní je oltář sv.Anny. R.1912 byla zbourána Černá kaple při jižním boku kostel. Odtud přeneseno sousoší Kalvárie od sochaře I.Rohrbacha (před r.1737) do nové kaple Piety na severním boku předsíně. V letech 1995-97 proběhly rozsáhlé vnitřní úpravy chrámu a archeologický průzkum, při nichž objeveny fresky na stěnách presbytáře. Po dvouleté opravě byl 23.11.1997 kostel znovu vysvěcen.

Zdroj: Vlastivědná abeceda Dr.PavlaTheina. Kostel sv. Bartoloměje I, II dr.P.Thein ZKPP 12/1980

      
Viz také:

      Kaple sv.Rocha

      Kaple Piety

      Chrám sv. Bartoloměje

      Kalvárie

      Jednota pro rozšíření děkanského Chrámu Páně

      Družstvo na rozšíření chrámu sv. Bartoloměje

      Arciděkanství

      Svatý Bartoloměj

      Bartolomějské posvícení

      Arnošt z Pardubic

      Archeologie

      Dějiny Pardubic v datech

      Kostelní kůr

      Křtitelnice

      Lurdská kaple

      Náhrobky - náhrobní desky

      Obraz sv. Bartoloměje


Předchozí heslo: ulice Kosmonautů

Následující heslo: kostel sv. Jana Křtitele


Diskuse k článku: Kostel sv. Bartoloměje


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Kostel sv. Bartoloměje


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014