Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > kostel sv. Jana Křtitele


kostel sv. Jana Křtitele

založen r.1510 Vilémem z Pernštejna na západním konci Zeleného předměstí, r.1563-67 rozšířen stavitelem V.Všetečkou. Kamenný portál r.1563 přenesen do středu severní zdi, okno zde je původní. Prostá chrámová gotická stavba s prvky renesančními. R.1572 zhotoven křídlový oltář-archa, dílo malíře Tomáše. R.1583 na evangelijní straně namaloval malíř Jiří Roda trojdílný obraz vzkříšení. Štít kostela je ozdoben lisenami a ozubím příznačným pro pernštejnské kostely. R.1903 byla osazena barevná okna. Na strop namaloval pa.malíř Štěpán Bárta řadu erbů s Pernštejny spřízněných rodů. V presbytáři jsou znaky: Šternberků, pánů z Lomnice, z Pernštejna a z Vartenberka. Na stropě lodi kolem klenbových svorníků je 16 znaků převážena pa.hejtmanů. Další znaky jsou pod kruchtou. Na jižní stěně kostela je malovaný epitaf Jiříka a Zikmunda synů Matyáše Grufa. R.1645 kostel ohrožen požárem předměstí. V kostel byly řada náhrobků z l.1650 - 17302, které byly r.1901 přemístěny na vnější strany kostela, před 30.uloženy do lapidária VČM. Od r.1682 bývala v kostele oblékaná soška P.Marie. Původní oltář-archa se nedochoval, byl nahrazen dnešním hlavním oltářem z pol.18.stol. Zdobí jej kvalitní polychromované barokní řezby. Okolo kostela byl do r.1883 hlavní pa.hřbitov. Naproti kostelu postavena r.1567 kostnice, zrušení r.1788, na jejím místě stojí zvonice. V 60.letech byla při kostele zřízena druhá pa. farnost pro Skřivánek.

Zdroj: Vlastivědná abeceda Dr.PavlaTheina. Kostel sv.Jana. Dr.P.Thein ZKPP 12/1980
      
Viz také:

      Ulice Bratranců Veverkových

      Kostel sv. Bartoloměje

      Kostel sv. Jana Nepomuckého

      kostel sv. Jiljí

      Kostel Sedmibolestné Matky Boží - Kostelíček

      Kostel sv. Václava

      Kostel zvěstování Panny Marie

      Náhrobky - náhrobní desky

      Parčík u sv.Jana

      Pardubická mozaika

      Pardubický poutník 1940

      Sady bratranců Veverkových

      Špitál


Předchozí heslo: Kostel sv. Bartoloměje

Následující heslo: Kostel sv. Jana Nepomuckého


Diskuse k článku: kostel sv. Jana Křtitele


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: kostel sv. Jana Křtitele


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014