Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Doprava > Cesta chrudimská


Cesta chrudimská

Předpokládalo se, že Pardubic vznikly při významné cesta spojující královská a krajská města Chrudim a Hradec Králové, která při ústí Chrudimky překračovala brodem Labe a byla tu tvrz, která jej střežila. Nešlo patrně vůbec o významnou cestu, ty Pardubice míjely a míjejí, dodnes snad záměrně.

Brod při ústí Chrudimky, která tu tvořila bažinatou deltu a kde Labe meandrovalo, být asi nemohl. Byl až pod Hrčáky z Brozan pod něho nazvaných. Brod pro cestu do Hradce také byl zbytečný, šla po levém, vyšším břehu Labe a vůbec je nepřekračovala. Naskytá se domněnka, že vedla přes Sezemice, zmiňované již r.1227, kde se spojovala s Hradečnicí od Vysokého Mýta. Patrně zprvu šla přes Mětice (od r.1918 Mnětice), o nichž je první písemná zmínka r.1244, a Černou za B.,do Sezemic.

Až po založení cyriackého kláštera Pardubice, zmiňovaného r.1295 byla patrně chrudimská cesta svedena kolem něj. Odtud mohla směřovat přímo do Sezemic, jak naznačuje směr dnešních ulic Národních hrdinů a Spojilské, nebo k pardubické tvrzi po trase dnešních ulic Kyjevské a Štrossovy.

Po založení „města nového“ u pardubické tvrze, byla chrudimská cesta přeložena přes Dražkovice nejstarší předměstskou Karlovou ulicí, která při ní vznikla, od jihu do „města“. Kde na ní navazovala ulice Bartomějská dosud patrným obloukem pokrčující ulicí Kotelní na východ přes pozdější Bělobranské náměstí a Chrudimku na sezemskou cestu.

Po opevnění města Vilémem z Pernštejna byly postaveny jen dvě brány: na východ Mýtská (nikoli sezemská, protože Vilém přijížděl ze svých moravských panství od Mýta.) a na západ Pražská – Zelená. Chrudimská cesta byla odvedena kolem jihozápadní rohu opevnění do Pražské brány.

Od ní na západ se rozvíjelo Pražské, později Zelené Předměstí. Na jeho konce byla postavena kolem r.1507 Horská brána. Patrně tehdy byla zřízena definitivní chrudimská cesta přímo na jih, která se se starší z Karlovy ulice spojovala u šibenice – Na spravedlnosti.

Ty dopravní stavby byly na náklady pardubického panství, aby město mělo vůbec nějaké spojen se světem. Do 19.stol. nebyly na Pardubicku zpevněné silnice, až r.1818 byla po té poslední trase postavena první silnici z Chrudimi do Pardubic, od hranic panství opět na jeho náklady. Její význam se zvýšil po zahájení provozu železnice r.1845, první nádraží stálo při jejich křížení, značná část dopravy směřovala do Chrudimi.

Zástavbou podél cesty vznikla přímá Chrudimská ulice.


Předchozí heslo: Cernstein Vilém

Následující heslo: Cesty


Diskuse k článku: Cesta chrudimská


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Cesta chrudimská


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014