Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Čeští bratři


Čeští bratři

se v Pardubicích objevují za tolerantního Viléma z Pernštejna. Když se o Jednotě Českých bratří r.1504 jednalo v Praze, vyslal tam p. Vilém tři její delegáty, mezi nimi byl Viktorin z Pardubic. R.1507 jim vrchnost poskytla komoru na baště v sousedství mlýna Valcha, přestože Jednota byla pronásledovaná. Zásluhou své ochránkyně Johanky z Liblic, manželky Viléma, mohla Jednota r.1520 koupit od Václava Opršala ze Zher grunt na Zeleném předměstí (v místě dnešní Pasáže). Na dvoře svého „zborového domu“ si postavili kamennou církevnici. S gruntem získali značnou rozlohu polí a luk na dnešním Skřivánku, na kterých hospodařili. Jan z Pernštejna obdařil „zborný dům“ různými výsadami. Když r.1547 císař všechny sbory Jednoty v Čechách zakázal, byl Jan ochoten postupovat co nejšetrněji, přestože mu svým neopatrným jednáním působili nepříjemnosti. Ale když císař svůj mandát proti Bratřím 20.1.1548 důrazně opakoval, Jaroslav z Pernštejna 10.9. 1548, dva dny po smrti svého otec, vyzval členy Jednoty, aby se zřekli víry nebo se vystěhovali. Část jich, neví se kolik, odešla do polské Poznaně, aniž prodali svůj statek. Zborový dům“ požadovala obec, ale vrchnost jej prodala 12.4.1549 formanovi Matěji Macháčkovi za 400 kop míšenských, Jaroslav ten obnos věnoval špitálu a 8.6.1552 Jaroslav dům koupil a postoupil špitálu. Spravovali jej konšelé, r.1562 prodali. Bratří zde zůstali i poté kdy pa.panství koupila královská komora. Na další nátlak místodržitelství opustilo Pardubice asi 80 bratří, uchýlili se na Moravu. Ještě r.1567 na jejich supliku odpověděl císař Maxmilián 25.dubna, aby při pardubických živnostech zůstali, zanechají-li zapovídaných schůzí. Žili na pa.panství dál, zanikli až za třicetileté války.

Zdroj: JUDr. Pavel Thein
      
Viz také:

      Církve

      Bratrstvo literátské

      Archa

      Evangelíci


Předchozí heslo: Češkova ulice

Následující heslo: Četníci


Diskuse k článku: Čeští bratři


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Čeští bratři


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014