Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Družstvo pro postavení tělocvičny Sokola


Družstvo pro postavení tělocvičny Sokola

Sokol Pardubic založený r.1864 využíval ke cvičení různé nevhodné prostory, od r.1882 tělocvičnu staré reálky, která stála před její budovou uprostřed botanické zahrady. Byla prostorově a hygienicky nevyhovující. Již předtím se uvažovalo o stavbě vlastní budovy. R.1868 byl projednán návrh na vydání akcií na stavbu v ceně 6000 zlatých, na to se v Pardubicích nenašli bohatí sponzoři. Po r.1890 byl založen „stavební základ“ a ten r.1893 přeměněn na Družstvo pro postavení tělocvičny, které od „základu“ převzalo 1897,09 zlatých. Aby získal další prostředky pořádalo cvičení, koncerty, slavnosti, zábavy a hledalo dárce – malé sponzory. Tak m.j. Družstvo 12.1.1901 uspořádalo skvělý ples v Odeonu, finanční výsledek slušný. R.1902 mělo na hotovosti již 4 542 zlatých. O správu družstva se zasloužili zejména K.Werner, J. Otto, ing.K.Koten a ing.K.Petráň. Na žádost družstva mu město nabídlo pozemek na Jaňurově louce-Na prádle. Místo na břehu neregulované Chrudimky však nebylo bezpečné. R.1904 město uvažovalo o postavení Reprezentačního domu, v místě pozdějšího Grand, kde by byl sál a další místnosti pro Sokol. S tím Družstvo nesouhlasilo a požádalo stav.Berana o návrh tělocvičny za 120 000,- K. O rok později uspořádána schůzka Družstva, Občanské záložny, Městské spořitelny, města a rozhodnuto vypsat veřejnou soutěž na stavbu sokolovny se sálem 400 m2 plochy za 15 000 K. Zájem o soutěž projevilo 161 zájemců, ve stanovené lhůtě došlo 61 návrhů. První cenu získal návrh J.Brodského z Roudnice n.L. Zpracování plánů zadáno stav.Beranovi s rozpočtem 170 000 K. Přes odpor některých spolků byla r.1907 kladně vyřízena žádost o příspěvek města. Zatím se ukázalo vybrané místo za staveništěm divadla jako nevhodné pro nedostatek místa na venkovní cvičiště a navrženo nové umístění na Olšinkách. Obecní zastupitelstvo 11.12.1912 se jednomyslně usneslo pozemek na stavbu Sokolu darovat. Toho roku stavitel Kohoutek vypracoval plány. Se stavbou se mělo začít r.1914, dokončení plánováno na r.1916. Válka zmařil plány a znehodnotila i získané peníze. Trvalo dalších 7 let než byl záměr uskutečněn. Družstvo r.1920 zvýšilo svou aktivitu, r.1921 bratr Kadlec vypracoval nový plán s rozpočtem 1 743 000 Kč. Ten nebyl přijat a nové plány zadány architektům Šantrůčkovi a Medkovi. Ty valná hromada schválila 30.1.1922. Stavba zadána Ferdinandovi Potůčkovi, za nejnižší nabídnutou cenu 1 321 218 Kč. Stavba zahájena v dubnu 1922 a Sokolovna dle plánu otevřena 23.6.1923. Práce Družstva tím nemělo končit, podle ústního podání Sokolovna je jen polovinou celkového záměru a měla být rozšířena ve II.etapě. To upadlo v zapomnění.

Zdroj: Pardubická sokolovna vzpomína. O.Balatka. ZKPP 261/92
      
Viz také:

      Družstevnictví

      Družstvo pro zbudování pomníku T.G.Masaryka v Pardubicích

      Eden

      TJ Sokol Pardubice I

      Sokolovna


Předchozí heslo: Družstvo na rozšíření chrámu sv. Bartoloměje

Následující heslo: Družstvo pro zbudování pomníku T.G.Masaryka v Pardubicích


Diskuse k článku: Družstvo pro postavení tělocvičny Sokola


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Družstvo pro postavení tělocvičny Sokola


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014