Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Medaile města Pardubic


Medaile města Pardubic

od r.1994 udělovány za dlouhodobě významný přínos pro město Pardubice. Medailí může být oceněna jakákoliv činnost ve všech oblastech lidského působení.

15.6.1994 Rada města Pa.udělila první Medaile města Pardubic hercům VČD Milanu Sandhausovi a Petru Skálovi, sokolskému pracovníkovi, členu KPP Oskaru Balatkovi, dvojnásobnému vítězi Velké pardubické, členu KPP Miloši Svobodovi, poslankyni dr.Haně Tomanové.

6.10.1995 primátor Pardubic Ing.L.Slezák,CSc, předal "Medaile" Valerii Kaplanové, Bohumilu Dubcovi, MUDr.Karlu Špilarovi a Josefu Janišovi, zakládajícímu členu KPP.

9.10.1996 v rámci Městského festivalu uděleny "Medaile"dr.Jiřímu Kotykovi,dlouholetému redaktorovi Zpráv KPP, Jiřímu Palečkovi, zakládajícímu členu a jednateli KPP, předsedovi Společnosti pro rozvoj Pardubicka, Ing.arch.Miroslavovu Petráňovi st., členům KPP, a Vlastislavu Špulákovi, zasloužilému pracovnikovi Spolku modelářů, reprezentantovi ČR.

8.10.1997 „Medaile“ uděleny dr.Fr.Šebkovi, řediteli VČM, Věře Malátové, taneční pedagožce, Ing.B.Novotnému předsedovi KPP a členům KPP Miloslavu Klimplovi, prof.M.Macháčkovi, Ing.Jiřímu Maršálkovi, kvestorovi UPa, Věře Veselé, dlouholeté pracovnici nemocnice.

7.10.1998 "Medaile“ uděleny Josefu Dvořákovi, jevištnímu mistrovi VČD, Věře Kadlecové dlouholeté cvičitelce dívek, organizátorce vodní turistiky a Junáka, člence KPP, Josefu Navrátilovi, lodnímu modeláři, Vladimíru Kalikovi, přírodovědci a členům KPP RNDr.Emilu Hadačovi, členu ČSAV, ak.malíři Vladimíru Kopeckému, Miloslavu Huňáčkovi, autoru „Zajímavosti Pardubic“.

11.12.1999 v rámci oslav 90.výročí Městského divadla „Medaile“ dostali býv.herci VČD Blanka Bohdanová, Jana Štěpánková, Josef Somr, v nepřítomnosti Věra Galatíková, mimo to „Medailemi“ vyznamenán akad.sochař Vojmír Vokolek, Jitka Brandová, členka KPP, dlouholetá vedoucí jeho turistického odboru.

r.2000 „Medaile“ dostali Doc.Ing.Vlastislav Novák, zakladatel, vedoucí VUS Pardubice, Miroslav Švec, dlouholetý trenér plavání, Vladimír David, umělecký fotograf, zejména Velké pardubické, Miloš Vodička, chemik, básník, Ing.Vladimír Kočvara, člen KPP, organizátor mezinárodních barvářských kongresů.

8.10.2001 „Medaile“ dostali Mgr.Miluše Horská, a členové KPP Ing.Jiří Tamchyna, účastník odboje, výzkumný pracovník, Oskar Balatka podruhé.

r.2002 „Medaile“ dostali Ak.arch.Ing.Miroslav Řepa, Ing Rudi Weis, iniciátor partnerství s městem Doetinchem, a členové KPP Mgr.Marta Novotná, pedagogická, sociální pracovnice, členka zastupitelstva, pracovala na reformě klubů důchodců, MUDr.Josef Jirásek, rentgenolog, agilní pracovník Společnosti pro rozvoj Pardubicka, zakladatel orchestru PLUK.

30.9.2003 „Medaile“ obdrželi: Milan Černický, propagátor a historik pa.hokeje, František Tomiška in memoriam, štukatér, autor modelu pa.Starého Města na pa.nádraží, Ing.Jaromír Stibitz, in memoriam, autor pa.koncepce soužití s romskými menšinami.

r.2004 „Medaile“ obdrželi Richard Crowson, manželé Ludmila a Vlastimil Mičjanovi, vedoucí pa.tanečního klubu, pořadatelé tanečních soutěží, zejm.“Padubické pantofle“, nejstarší v ČR, Miloslav Drahoš, vedoucí orchestru VČD, od r.1996 sbormistr pěveckého sboru Cantus amici, Ing.František Bárta, dlouholetý kapelník pa.dechových, tanečních, jazzových orchestrů, Ing.Karel Müller, mikrobiolog, dlouholetý prof.pa.SŠPT, autor učebnic, historie školy,člen KPP a Spočnosti pro rozvoj Pardubicka, Bc.Jiří Šmíd, dlouholetý pa.sportovní fyzioterapeut.

r.2005 „Medaile“ obdrželi Jaroslav Janda, předseda odbočka Českého svazu letců, organizátor „Aviatických poutí Jan Kašpara“, Arnošt Křivka, vynikající atlet, pak trenér, jeden ze zakladatelů býv.Rudé hvězdy Pardubice, RNDr.Josef Kubát dlouholetý ředitel Gymnázia Pardubice.

R.2006 „Medaile“ obdrželi PaedDr.Radovan Brož, trenér, organizátor pa.lehké atletiky, historik pa.sportu, člen KPP, Miroslava Puklová.

18.9.2007 „Medaile“ obdrželi Leoš Svárovský, šéfdirigent Pardubické filharmonie, Jiří Klaban, dlouholetý pa.pracovník s mládeží.

R.2008 „Medaili“ obdržela Jitka Vítková.

R.2009 „Medaile“ obdrželi : Hana Šlechtová zakladatelka, organizátorka Střediska křesťanské pomoci, podílela se na vzniku azylového domu pro muže, azylového domu pro matky s dětmi, PhDr.Vladimír Hrubý za významný podíl na ochraně pa.památek, Josef Jánoš, výrobce výborných perníků jimiž dlouhodobě přispívá k propagaci Pardubic, Marta Horáková zasloužilá pa.malířka k významnému životnímu jubileu.

R.2010 „Medaile“ obdrželi MUDr.Karel Havlíček,CSc., chirurg, Stanislav Venclovský,vynikající cyklista, Václav Vinař, doyen pa.masového sportu, Pavel Sviták z Prahy, historik létání, znalec práce Ing.Jana Kašpara, člen KPP, MUDr.Marie Blážková, oceněna v Hospici Chrudim o jehož vybudování se zasloužila.

R.2011 „Medaile“ obdrželi Marcella Marboe-Hrabincová, spisovatelka, zakladatelka, předsedkyně Východočeského střediska Obce spisovatelů, Evžen Erban plochodrážní závodník, předseda Automotoklubu Pardubice, manažér závodu Zlatá přílba, Miroslav Motyčka, v mládí cyklista, sportovní novinář, stál u počátků Sdružení cyklistů Pardubicka.

      
Viz také:

      Osobnost města Pardubic


Předchozí heslo: Medaile

Následující heslo: Medailon


Diskuse k článku: Medaile města Pardubic


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Medaile města Pardubic


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014