Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Národní garda


Národní garda

Za napoleonských válek r.1809 opustila město vojenská posádka. Měšťané chtěli založit městskou gardu, to císař v srpnu 1811 zamítl. V březnu r.1848 po vydání manifestu slibujícího konstituci vznikly v Pardubicích, Přelouči, Dašicích, Sezemicích a Bohdanči Národní gardy, úředně Národní stráž. Českým velitelem jmenován generálmajor kníže Josef z Lobkovic, dříve velitel jezdeckého pluku v Pardubicích. V květnu mu pardubická garda zaslal blahopřejný dopis ke jmenování se žádostí o 400 ručnic ke své výzbroji. Kníže 24.5. poděkoval, zbraně nesliboval, ani nehodlal svolat schůzi venkovských delegátů. Chrudimský krajský hejtman Václav Weber přikázal, aby Národní stráž zachovávala Prozatímní pravidla z 11.května. V Praze došlo 12.června k bouřím, které způsobila z „cílů zcela nejasných mládež, zmatená radikálními hesly“. Pardubice se 15.6.1848 staly shromaždištěm Národních gard, studentů a venkovanů připravených táhnou na pomoc pražské revoluci. To jim rozmluvil poslanec dr.Brauner, protože nádraží v Běchovicích bylo již obsazeno vojskem. Do Prahy s dr. Braunerem odejela jen deputace dvanácti členů pa.gardy s poručíkem Peřinou. Dojeli do Prahy o půlnoci, Brauner již „ve hodnou chvíli“ k jednání o smír. Eduard Peřina se po návratu hodnosti poručíka Národní stráže vzdal. Na šetření krajského hejtmana, purkmistr Benešovský vysvětloval 1.července podrobnou zprávou, že zdejší Národní stráž na zločinných nepokojích podílu nemá. Po vzoru Prahy se utvořila „Pardubická jednota pro zachování veřejného pořádku“, tvořili ji panští úředníci a důstojníci městské gardy. Národní stráži uloženo vysílat denně na „drážiště“ 20 mužů s důstojníkem na hlídku. Dne 20.5.1950 slavnost svěcení praporu, který gardě věnovala Julie kněžna z Liechtensteinu, manželka velitel 9.pluku husaru v Pardubicích. Do r.1851 garda cvičila na střelnici v restauraci U Švarců, v místě nové sportovní hlavy v Dašické ul. Ministerstvo vnitra zakázalo 22.8.1851 další trvání gardistických sborů. Nato pa.radní nechali 20.9.1851 místní Národní gardě odebrat pušky, buben a prapor. Odevzdány podkrajskému (okresnímu) úřadu, který za zbraně zaplatil 306 zlatých, 30 krejcarů. Rozstříhaný prapor vrátil 9.4.1852.
      
Viz také:

      Ostrostřelci

      Střelecký spolek - Střelnice


Předchozí heslo: Národní festival vysokoškoláků v oboru umělecké fotografie

Následující heslo: Národní garda 43


Diskuse k článku: Národní garda


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Národní garda


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014