Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka



Úvod > Dle abecedy > Všechno > Smil Flaška z Pardubic


Smil Flaška z Pardubic

Synovcem Arnoštovým byl pan SMIL HAŠKA Z PARDUBIC. Český Ezop 14. století. Mládí prožil v domě svého strýce, kde ho jisté inspirovala bohatá Arnoštova knihovna. Studoval na Karlově vysokém učení a později i v cizině. Se svým otcem Vilémem marné odmítal roku 1385 rozhodnutí krále Václava IV. odejmout část panství Pardubice s hradem a městem jako odůmrť.
Tento rodinný spor ho později také přivedl do řad panské Jednoty (v lednu 1395 byl účastníkem její schůze v Českém Krumlově). Od 2. dubna 1396 zastával úřad nejvyššího zemského písaře, byl též nejvyšším místopísařem zemských desek. Do těchto úřadů ho zřejmě protlačila Jednota jako svého exponenta proti královým milcům. O pardubické panství vedl složitý právní spor, v němž mu byl oporou jeho bratr Vilém. Spor se vlekl a dopadl v neprospěch pánů z Pardubic. Roku 1399 byl Smil opět zemským písařem. V roce 1402 byl hejtmanem (vojenským velitelem) v Čáslavi. V Léto funkci padl 13. srpna 1402 v šarvátce s královským vojskem u hradu Lichnice v osadě Lochy, která je nyní části Třemošnice, Do české literatury se pan Smil Haška zapsal sbírkou 239 staročeských přísloví, a hlavně Radou otce synovi (návodem k vzornému společenskému chování mladého muže) a politickou alegorií Nová rada, jakýmsi panovnickým zrcadlem, snažícím se vytvořit obraz ideálního křesťanského vládce. Nová rada (2116 osmislabičných veršů) je napsána ve formě zvířecích rad králi – lvu. Dílo Smila Flašky se stalo středem pozornosti mnoha literárních historiků, mj. i prof. Jana Gebauera. Signalizovalo krizi feudálního systému. doprovázenou i církevním schizmatem.


Předchozí heslo: Ješek z Pardubic

Následující heslo: Hanuš z Milheimu


Diskuse k článku: Smil Flaška z Pardubic


oprava jména příslušníka rodu pánů z Pardubic

Napsal(a): Josef Říha   |   2020-04-09 15:39:12   |   josefriha47@seznam.cz
V textu ...SMIL HAŠKA Z PARDUBIC...má být správně uvedeno Smil Flaška z Pardubic. "Flaška" je přízviskem (řečený) ke jménu Smil. Obdobně je to i u jeho otce Viléma řeč. Flašky ze Staré, Pardubic a Rychmburka (+ asi 1390). Nejde tedy o přejmenování, ale o překlep. Smil Flaška z Pardubic neměl bratra Viléma - oporou ve sporu o odúmrť mu byl jeho otec Vilém. Rodokmen pánů z Pardubic viz Dějiny Pardubic 1. díl (1990), str. 52

Smil Haška z Pardubic

Napsal(a): Robert   |   2019-06-05 08:22:09   |   robi.ur@seznam.cz
Proč Smil Haška přejmenovali na Smil Flaška ?



Napsat příspěvek k článku: Smil Flaška z Pardubic


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014