Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Statistika Pardubic


Statistika Pardubic

Nadmořská výška 221 m, rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem města je 22 m, katastrální rozloha r.1972 – 3592 ha , r.1983 – 6930 ha, z toho zastavěno 527 ha,
Srovnání:


Obyvatelstvor.1850r. 1880 r.1900r. 1930r.1950r.1970r.2001
Pardubice5 22510 29217 031 35 10342 593 71 34790 668
Hradec Králové3 1938 91110 39318 243 54 42677 54197155
Chrudim5 92111 88613 045 13 26414 18217 26823 898


Domy r. 1880 r.1900r. 1930r.1950r.1970r.2001
Pardubice 6447133 62550156 3729 359
Hradec Králové353 433940 6748 7 549 10 768
Chrudim 866 9981 629 1 9732 1612 972

Do r.1930 jen vlastní města, tehdy vedle města Hradec Králové byla samostatná města Nový Hradec Králové, Pražské Předměstí, Slezské Předměstí. Od r.1950 včetně připojených obcí.
Dle jiných podkladů měly Pardubice k 31.12.l964 63 189, Hradec Králové 60 060 obyvatel.
- 16.6.1961 každý občan Pardubic spotřeboval za rok za 50 Kčs různých tablet, kapek a j.léků.
- R.l964 navštívilo Pardubice 36193 hostů.
- 29.3.1985 počet obyvatel Pardubic se blížil ke 100 tisícům, dle plánů je měly překročit r.1990.
- 15.3.2003 dle Krajské hygienické stanice kouřilo v kraji 35% mužů, 32% žen.
- 31.3.2003 Pardubice měly 89 732 obyvatel.
Statika dělí Hradec Králové na 21, Chrudim na 8 jednotek, Pardubice na 8 jednotek–Městské obvody.
Pardubice v číslech 2007: 8 Městských obvodů, 31 částí. K 1.10.2006 88 539 trvale hlášených obyvatel, 329 cizinců, 42 682 mužů, 45 856 žen, hustota obytel 1139,8 obyv./km2, rozloha 7769 ha.
Dle věkových skupin: 0-14 let 11 140, 15-64 62 180, nad 65 15 219 obyvatel. Průměrný věk celkem 41,8, muži 40,1, ženy 42,5 let.
Domácnosti: celkem 39 642, z toho: úplné 20 955, neúplné 5598, jednotlivců 12 248, nerodinné 841.
Ekonomické subjekty: celkem 22072, fyzické osoby 17289, z toho živnostníci 15687, právnické osoby 4783, z toho: družstva 77, státní podniky 9, obchodní společnosti 2 715, z toho s.r.o. 2 298, a.s.121.
Domů celkem 9359, trvale obydlených 8682, z toho rodinné domy 6393, průměrné stáří 45let.
Byty: celkem 38 434, trvale obydlených 35764, neobydlených 2670, z ho 6.2% nezpůsobilých k bydlení. Na 1 trvale obydlený byt připadá v průměru 44.8 m2 obytné plochy, 2,57 obytných místností, 2,50 osob.
Prům. obytné plochy na osobu 17,8 m2.
Komunikace: I.třídy 32,899 km, II.třídy 51,685 km, III.třídy 119,472 km, IV.třídy 83,527 km, účelové komunikace 48,105 km, celkem 336,688 km. Pohyb obyvatel r.2006: narození 831, zemřelí 903, přirozený přírůstek -72, přistěhovalí 1928, vystěhovalí 1800, přírůstek celkem 56, sňatky 527, rozvody 307. Dojížďka za prací 16 197, do škol 6 941 osob. Vyjížďka za prací 8248, do škol 3238 osob.
Rozpočet Magistrátu města Pardubic v r.2006: příjmy schválené 1 039 885 Kč, skutečné 1 304 681 Kč. Výdaje schválené 1 102 458,- skutečné 1 128 233,- Kč. Výsledek schválený -62 573 Kč, skutečný +176 448 Kč. K 31.12.2006 dle městské matriky 88 661 obyvatel.


Předchozí heslo: Starý obecní dvůr

Následující heslo: Státní bezpečnost


Diskuse k článku: Statistika Pardubic


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Statistika Pardubic


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014