Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Jméno Pardubice


Jméno Pardubice

není dodnes spolehlivě vysvětleno. Lidově se odvozoval od Dubin, pohanského
božíště u „pár dubů“. Ovšem staročeština výraz „pár“ neznala. Pravděpodobnější by bylo Pardědub, t.j dub Pardův. Jako moravský Kněždub je Dub knězův. J.Sakař poukazuje na stařešinu rodu „Parduba“ a dodává, že název příslušel původně osadě, asi v místě Pardubiček, a potom tvrzi a městu při ní. F.K.Potěšil v Kronice města Pardubic (1902) také jmenuje Parduba, ale jako zakladatele tvrze. Obyvatelé se pak jemnocali Pardubici, tj. Pardubovi potomci či lidé. V bule papeže Bonifáce VIII. je jméno Pordoby. Histrik dr.V.Zikmunda se domníval, že mohlo dojít k chybě pisatele papežského listu. V testamentu Arnošta ze Staré je tvar Porubitz. Historik J.Jireček vychází z osobního jména Pard, latinsky Pardus. Toto jméno je prý od r.1228, dlouho před první zmínkou o Pardubicích doloženo v řadě listin na Moravě i v Čechách, až se koncem 14.stol. se stalo jménem rodinným. Současní historici se přiklánějí k názvu Pardubici-lidé Pardubovi.

Jméno Pardubice je ojedinělé. M.Klimpl v místopisném slovníku z r.1895 nalezl osadu Pardubice v okresu Týn n.Vltavou, která však již neexistuje. Ve Slezsku jsou Pardubice osada obce Albrechtice na Karvínsku.

Jménem Pardubice bylo 16.6.1997 pokřtěno letadlo ČSA Boeing 737-500.

Pod jménem Pardubice vyplula 9.10.1997 z loděnic ve Chvaleticích říčně námořní loď o tonáži 1850 t. zákazníkovi do Hamburku


Zdroj: Dr.P.Thein


Předchozí heslo: Jména ulic

Následující heslo: Josef Franc a synové


Diskuse k článku: Jméno Pardubice


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Jméno Pardubice


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014