Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Obecní zřízení


Obecní zřízení

Nejstarší pochází od Vilém z Pernštejna. Za souhlasu obce dal sepsat smluvené články (artikule) nového zřízen do zvláštní knihy, která podle barvy desek dostala jméno Knihy městské rudé města Pardubic, stvrzené listem z 18.června 1512. Po generace při každoročním jmenování konšelů čteny jako zákoník. Správu města vedlo 12 konšelů, které jmenovala či „sázela“ vrchnost. Konšelé volili ze svého středu purkmistra čili primátora. Jednací řeč byla česká, ojedinělé německé zápisy se objevují po r.1695. Po r.1620 se do rukou měšťanstva dostalo i soudnictví. Zato primátorům odňata správa obecního jmění, svěřena zemským úředníkům. R.1745 počet konšelů snížen na 7 a r.1768 rozšířen na 9, r.1773 byly opět 7 konšelů, ale vedle nich čtyři „starší“. Od 11.5.1775 správa upravena tak, „aby starších šest P.P.radních ouřad Purkmistrovský skrz dva měsíce drželo; mladších šest radních Pánů od takového excludirováno býti má“. R.1790 celé konšelské zřízení zrušeno, v obecní správě zdůrazněn živel byrokratický. V čele města byl magistrát vedený doživotním purkmistrem, zkoušeným právníkem. Vedle něho zasedali dva zkoušení magistrátní radové, prověření ze znalostí soudní a politické agendy u apelačního soudu a gubernia. Ti tři tvořili rozhodující složku obecního zřízení, dva občanští nezkoušení magistrátní radové měli jen poradní hlas. Purkmistra a rady volilo 12 volitelů pověřených občany. Na volbu dohlížel panský úředník, schvalovalo ji gubernium. V náhradu za někdejší obecní starší voleni ještě 3, později 5, t.zv.městských reprezentantů. Pro Pardubice vydán příkaz k ustavení magistrátu 19.ledna 1791. Posledním primátorem byl Josef Antonín Kinzl. Prvním královským purkmistrem se stal dosavadní městský právník neboli syndikus František Kablík. V r.1849 narychlo vyhlášen obecní statut. Čtvrté období městského zřízení nastává r.1861. Správa města volena ve třech tzv.volitelských sborech na 3 roky. V Pardubicích se voliči poprvé sešli 13.1.1861, kdy šlo k obeznámení s volebním řádem. Volby se konaly 18.-20.února. Starostou zvolen Josef Bubeník. Představenstvo města tvořili starosta a 3 radní volení z řad výboru. Radní skládali slib na okresním úřadě, starosta, poprvé 23.března, na krajské úřadě v Chrudimi. Páté období obecní samosprávy začíná prvními obecními volbami v ČSR v červnu 1919. Z voleb vzcházelo obecní zastupitelstvo, v Pardubicích se 42 členy. Ti volili starostu, dva náměstky a 14 členů obecní rady. Volilo se dle kandidátních litin politických stran. Od r.1945 začíná šesté období s Místním národním výborem -MNV, později Městským národním výborem MěNV. MěNV r.1964 měl 114, r.1971 118 poslanců. Ve městě bylo r.1964 110 Občanských výborů, r.1971 114, počet jejich členů činil až 1731. Město zastoupeno v Okresním národním výboru 39 po slanci, v Krajském NV 5 poslanci, v České národní radě dvěma poslanci. Rozpočet v rovnováze r.1966 činil 38 mil.Kčs, r.1969 93 mil. Kč, 1970 87 mil.Kčs, r.1971 96 mil.Kčs. Výdaje na hospodářství vzrostly z 19 milionů r.1966 na 56 mil.r.1970, na kulturní a sociální opatření ze 17 na 28 milionů Kčs.

Sedmé období městského zřízení nastává r.1990, 22.11. se Pardubice stalo statutárním městem, zvoleno 39člené městské zastupitelstvo, které 10.12.zvolilo městskou radu a prvního novodobého primátora MUDr.Zdeňka Stránského. R.1992 zahájily činnost městské obvody IV, VI, VII, r.1997 MO II, od r.2001 celé město rozděleno na 7 MO, r.2007 připojením Hostovic vznikl MO VIII.

Zdroj: Dr. Pavel Thein
      
Viz také:

      Městské obvody

      Obecní statut

      Solní hospodářství

      Soud

      Zastupitelstvo


Předchozí heslo: Obecní volby

Následující heslo: Obelisk


Diskuse k článku: Obecní zřízení


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Obecní zřízení


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014