Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Cechy


Cechy

Sdružení řemeslníků téhož řemesla nebo příbuzných oborů vznikaly od počátku 16.stol. Organizaci veškerého cechovního života řídily vrchnosti zvláštními listinami zvanými artikule. Cechy prostřednictvím cechmistrů ovlivňovaly rozsah výroby a ceny výrobků.

Zajišťovaly ochranu místního trhu, zvýhodňovaly místní řemeslníky před cizí konkurencí. Kontrolou kvality výrobků podporovaly prestiž členů cechu. V Pardubicích je doložen cech řezníků od r.1510, ševců r.1515.

Vilém z Pernštejna povolil 21.8.1518 zřídit cech krejčích a postřihovačů a dal cechu artikuly. Cechy dále zakládali: kováři, koláři a bečváři 1537, soukeníci 1539, zámečníci, ručníkáři, truhláři, uzdaři, kotláři, mečíři a cankaři 1540, tkalci 1570, kožešníci 1570, mlynáři, pekaři, perníkáři a sladovníci 1570, punčocháři 1700, hrnčíři 1726 atd.

Rada města Pardubic stvrdila ještě r.1719 artikule rybář-ského cechu, které obdržel od královské komory. R.1739 byly vydány pro všechny cechy „Generál-ní cechovní artikulové pro pořádky Království dědičných zemí Českých, ustanovující i učební dobu, pro pekaře, hrnčíře, tesaře, provazníky 2 roky, pro zlatníky, hodináře, kožišináře, 4 roky.

Kdy byl založen řeznický cech v Bohdanči není známo, v jediné dochované knize byli mistři cechu zapisování od r.1751 do r.1845. Cech měl od r.1764 svůj prapor a r.1884 si pořídil nový. Hrčířský cech sdružující řemeslníky z celého panství byl ustaven r.1726 v Sezemicích, kde byla usazena hrnčířská rodina Merklů. Cech byl 18.5.1785 přenesen do Pardubic. Purkmistr a rada Sezemic proti tomu protestovali, aby „tak, jak tomu bylo od starodávna, byl v Sezemicích zachován“, marně. V Přelouči byl 1.6.1857 vysvěcen prapor cechu obuvníků. Funkci cechů převzala od 2.pol.19.stol. Společenstva.

Pardubickým cechům historik Josef Sakař věnoval celý V.díl Dějin města Pardubic nad Labem.Zdroj: Zdeněk Bičík, Znaky pardubických cechů. Ing.G.Kadlec ZKPP str.5, 53, 109, 149, 202, 249/1988
      
Viz také:

      KAPO – Kafka-Poper

      Pardubický perník


Předchozí heslo: Cassino

Následující heslo: Celnice


Diskuse k článku: Cechy


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Cechy


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014