Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Chemická oblast


Chemická oblast

obrovský areál mezi Pardubicemi a Rybitvím. R.1921 na katastru Doubravic založena továrna a.s.Explozia Semtín, později vedle a.s. Synthesia, na počátku války za nimi vnikla továrna na umělé hmoty UMA a jižně od nich na katastru Rybitví a Rosic vystavěn nový závod a.s. Chemická a hutní Praha. Po znárodnění tyto podniky spojeny do kombinátu Východočeské chemické závody - VCHZ. Podnik se rozšířil až k Labi, postavena velká podniková teplárna - Zelená louka, vnikl Výzkumný ústav organických syntéz -VÚOS. Pro ochranu areálu byla na jeho východním okraji vybudována baráková kasárna Vnitřní stráže. S nimi sousedí areál technologických laboratoří VŠCHT, dnes UPa. Mezi areálem a Rosicemi byl vysázen lesní ochranný pás, v republice ojedinělý, v němž však bylo umístěno několik skládek tuhých odpadových hmot - STOH 1.... Doubravice přejmenované na Semtín a Rosice n.L. byly připojeny k Pardubicím, většina chemického areálu se tak stala jejich součástí. To teprve změnilo Pardubice v průmyslové město. Přínosem byl jejich rychlý růst, výstavbou bytů pro zaměstnance, bez občanské vybavenosti. Výnosy šly do Prahy, ale město zatíženo, i vzor ochrannému pásu, exhalacemi. Po r.1990 byla dokončeno Biologická čistírna odpadních vod, majetek podniku, který pro čištění chemický odpadních vod využíval městské splašky, přesto město za jejich čištění muselo platit. Po privatizaci mnoho provozu zaniklo, výroba podstatně snížena. Obrovský areál však zde zůstává s ekologickými zátěžemi. Strategickým úkolem je odstranit zátěže a areál intenzivně využít ve prospěch města. Zde by mohl být umístěn podnik na komplexní zpracování komunálních i průmyslových odpadů, jen pro oblast Pardubic.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Explosia Semtín

      Biologická čistírna odpadních vod

      Labiště

      Synthesia a.s.

      UMA – Umělé materiály

      Východočeské chemické závody n.p. - VCHZ


Předchozí heslo: Chemická čistírna, barvírna a úprava látek F.Kuchynka

Následující heslo: ulice Chemiků


Diskuse k článku: Chemická oblast


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Chemická oblast


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014