Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Ekologie


Ekologie

Životní prostředí Pardubic, dokud data o něm byla tajná, bylo pokládáno za nejhorší v ČSSR za Ostravskem a Mosteckem. Přispěl k tomu chemický kombinát Východočeské chemické závody na návětrné straně města. Negativní vliv měl snížit téměř 1 km široký lesní ochranný pás mezi chemickým areálem a Rosicemi, ojedinělé ekologické opatření. Efekt byl malý, zvýšit jej mělo rozčlenění lesa mýtinami, enklávami, v niž mohly být výzkumné ústavy nebo nevýrobní pomocné budovy s parkovou úpravou zvyšující hodnotu toho mrtvého území. Místo toho byl pás využit pro sklady tuhých odpadních hmot – STOH, ekologické zátěž. Město též silně zatěžovalo PARAMO, také na návětrné straně. Představitelé města jeho předchůdce původně vytlačili na okraj katastru 2 km od centra, ta proluka ale zanikla, nové sídliště Dukla, převážně pro pracovníky závodu, vyrostlo v těsném sousedství. Proběhly akce na snižování exhalací, ale současně s intenzifikací výroby. Pardubicko se stalo největším výrobcem elektřiny v ČSSR. Vedle Městské elektrárny, která až do 70.let 20.stol. zatěžovala okolí včetně centra exhalcemi i spadem popílku, vyrostly velkoé lektrárny Opatovice a Chvaletice. Kouřová vlečka Chvaletického 300 m vysokého komínu teoreticky mohla dopadat přímo na Pardubice, ale největší škody se projevily až na Orlických horách. Za to, že nebylo v Pardubicích hůře, musíme děkovat polabské rovině umožňující rozptyl z vysokých zdrojů. Labe bylo silně zatíženo z chemických závodků i městskou kanalizací ústící do řeky bez čištění až pod městem. Neřešilo se, a dosud neřeší, odpadové hospodářství, kromě skládkování rozmnožující ekologické zátěže. Počátek zlepšení naznačila zpráva 11.10.1985, že ve VCHZ v akci RENOX 204 byl postaven 40 m vysoký komín na selektivní redukci nitrózních plynů, známého hrozivého rezavého kouře, což zlepší ovzduší Pardubic, především Rosic. Již 5.10.1986 bylo ohlášeno zahájení největší ekologické stavby v kraji (od r.1897), II. etapy biologické čistírny odpadních vod pro VCHZ, Pardubice a další obce – BČOV se spalovnou kalů. I.etapa jen pro závod provedena v letech 1977 – 1982. Po r.1990 došlo k zlepšení, snížena výroba v chemických závodech, provedeno odsíření velkoelektráren. Pozoruhodná opatření uskutečněna od r.1970 v elektrárně Pardubice, přeměna na teplárnu, snižovány exhalace, od r.2000 ponechána jako záložní teplárenský zdroj. Zvýšilo se zatížení z dopravy, která násobně vzrostla a úzké ulice neumožňují rozptyl. Řešením jsou sice obchvaty, vnější okruh, příliš dlouhodobé. Ke zlepšení přispělo podstatné rozmnožení zeleně. Pardubice při pohledu z výše jsou v ní utopeny.


Předchozí heslo: Ekologické zátěže

Následující heslo: Elektrárna Pardubice - Městská elektrárna


Diskuse k článku: Ekologie


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Ekologie


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014