Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Esperanto


Esperanto

Espernatský kroužek v Pardubicích byl založen r.1909, jeho zakladatelem byl MUDr.Stanislav Shulhof, velký propagátora toho umělého jazyka. Byly pořádány četné kurzy epseranta, pro studenty zdarma. R.1921 z iniciativy pa.kroužku v čele s Dr.Schulhofem čs. Ministerstvo pošt rozeslalo žádost mezinárodní Telegrafické unii, aby esperanto bylo zařazeno mezi jazyky používané v poštovním a telegrafním styku. Kroužek se podílel na přípravě na 1.Celostátní výstavě tělovýchovy a sportu v Pardubicích, do celého svět rozeslal zvací dopisy a na výstavě se výrazně prezentoval. V l.1932 až 36 byl předsedou JUDr.Josef Fousek, jeho nástupcem Antonín Jandík. Na začátku okupace byl kroužek rozpuštěn. Obnoven byl na schůzi 26.9.1945 v Řemeslnické besedě, kterou svolal Jaroslav Borovka. R.1946 byl uspořádán kurz esperanta vysílaný Východočeským rozhlasem Pardubice, pokračoval i r.1947. R.1951dostal nové jméno ESPERANTO, podnikový klub ROH při ČSD - stanice Pardubice. Od r.1966 se stal zájmovým kroužkem KD ROH Dukla, v jehož ramci se úspěšně rozvíjel. R.1970 bylo vydáno 3000 brožurek „Pardubice“ v espernatu a 9.3.1971 rozeslány do 80 zemí. Dne 24.2.1973 na oficielním setkání s klubem Berlín podepsána oboustranně výhodná dohoda o družbě. R.1978 vznikl nový, původně dětský, Esperantský kroužek v ZŠ Studánka, který přešel pod patronát ZK Tesla. Dne 2.1.1984 Stanislav Moravec, místopředseda ČMR, předal pa.esperantskému kroužku čestné uznání za podíl na přípravě Světového shromáždění za mír a život. R.1982 navázána družba s klubem Verda Raketo v Bulharsku. Památníku Ležáky předána nahrávka tragické historie v esperantu. R.1991 přešel ke KD Dubina a byl přijat staronový název „Klub esperantistů Dra Schulhofa“. R.1999 oslavil 90. výročí od svého vzniku. Čiností a mezinárodními styky významně přispěl i k propagaci Pardubic.

Zdroj: Vlastivědná abeceda Dr.Pavla Theina. M.Hemerková : Esperantský kroužek I,II,III,IV; 5-6/1986, 90 let Esperanta v Pardubicích ZKPP 49, 109/2000


Předchozí heslo: Ulice Erno Košťála

Následující heslo: Evangelíci


Diskuse k článku: Esperanto


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Esperanto


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014