Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Jindřišská ulice


Jindřišská ulice

spojuje třídu Míru s ulicí Arnošta z Pardubic. Název pochází z r. 1881. Je pozoruhodně odvozen ze jména panského písaře Hendrycha z Litomyšle. Jemu od roku 1533 patřil dům čp.66 na náměstí. Jeho manželka Anna, které se říkalo Hendryška, grunt r.1554 po jeho smrti prodala. Hendrych byl zámožný měšťan. V historii města se opětovně setkáváme s názvem V Hendrychu nebo V Henrychu, jak se souhrnně říkalo polím a lukám, ležícím za kaplí sv.Anny až pod Vinicí, tedy v prostorách mezi Chrudimkou a dnešními ulicemi Anenskou a S.K.Neumanna. Při směně pozemků, týkající se záduší, se r.1519 mluví o pozemcích „K Nemošicům za Hendrychem". Týž název se vyskytuje v rozhodnutí Jana z Pernštejna z r.1548 o společných pastvištích a nejstarší urbář, zaznamenává po r.1594 vrchnostenské právo rybolovu v Chrudimce "od Pardubic ( tj. Hendrychu ) až do Nemošic ". Dnešní Jindřišskou ulicí se k tomuto pozemkovému komplexu, jezdilo a chodilo, nazývala se Cesta k obecnímu dvoru. Když se v 2. polovině 19.století jednalo o pojmenování vznikající ulice dvůr již neexistoval. Kdosi z historiků si vzpomněl na písaře Hendrycha a bylo rozhodnuto přejmenovat ulici po něm. Ale některý jazykový purista - patrně na radnici - usoudil, že je třeba německého Hen(d)rycha (Heinrich ) počeštit a proto máme dnes Jindřišskou ulici bez Jindřicha. I když koncem 15.stol byl majitelem Pardubic Jindřich z Minsterberka syn Jiřího z Poděbrad. V ulici byl r.1905 postaven Dělnický dům, kde byl první pardubický biograf, dnes je tu Myslivecká restaurace. Bývala zde Vokolkova tiskárna, Kolářovo knihkupectví a na konci Žáčkovo koňské řeznictví. R.1950 byla přejmenována na Ulici 9.května, r. 1979 vrácen původní název.

Při přestavbě Karloviny po r.1975 vyrostly zde místo převážně přízemních domů vícepodlažní domy a bohužel i několik nepatřičných věžáků za divadlem. Střed úzké Jindřišské ulice se rozšířil a vznikla zde pěší zóna v letech 2006-2007 nákladně nově upravená. Část přiléhající k Tř. Míru si zachovala svůj ráz se secesními domy z přelomu 19. a 20.stol., ale také bohužel automobilovou dopravu i když jen jednosměrnou.


Zdroj: Dr.P.Thein

      
Viz také:

      Ulice Arnošta z Pardubic

      Anenská ulice

      Jiřího z Poděbrad

      K obecnímu dvoru

      Karlova ulice

      Karlovina

      Lido Bio

      Markvartovský dvůr

      Městská Familie

      Na kopečku

      Smilova ulice

      U Divadla

      Ulice 9. května

      Ulice (Cesta) k obecnímu dvoru

      Ulice Za Pasáží


Předchozí heslo: ulice Jilemnického

Následující heslo: Jiránkova ulice


Diskuse k článku: Jindřišská ulice


Prosba

Napsal(a): Racek Břetislav   |   2016-12-20 11:33:30   |   racekbreta@email.cz
Bydleli jsme dříve v Jindřišské ulici nezachovala se ale žádná fotka. Prosím není nějaká v archyvu? Otec tam měl Rackovo pekařství a mi bydleli v domě č.316 Moc bych Vám poděkoval kdyby se něco našlo i o tom pekařství. Rodilí Pardubák.Napsat příspěvek k článku: Jindřišská ulice


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014