Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Junák


Junák

Skaut. Jeho historie v Pardubicích začíná r.1914, jen tři roky po zavedení skautingu prof.A.B.Svojsíkem v českých zemích. R.1914 na jaře vznikl také Junák – Český skaut. Do Pardubic jej přinesl Josef Chlupáč. Zaváděl jej v sextě reálky, kde byl třídním. Od 5.7.1914 se vydali na třítýdenní putování po Moravě, v Brně je zastihla mobilizace, 26.7.1914 se vrátili. Světová válka přerušila další činnost. Na jaře 1919 založil válečný invalida Machytka, Chlupáčův odchovanec, skautský kroužek, který se dlouho neudržel. Iniciativou učitele Cinnera vznikl Junácký odbor Sokola- JOS „Josáci“. Klubovnu získali v ohřívárně sokolského kluziště u zámku. Druhou skupinu založili na jaře 1920 bratří Alois a Bohumil Svobodové, postupně vytvořili dva oddíly Svazu skautů Č.S.R. První tábor měli již r.1920 v Černém lese u Skutče. Uspořádali východočeský sraz r.1920 na nádvoří jezdeckých kasáren, kterého se zúčastnil A.B.Svojsík. Dne 30.11.1925 schváleny stanovy Kmene župa II. Pardubice a změna názvu Skaut na Junák. V letech 1926-27 hnutí v Pardubicích téměř zaniklo. Zůstala jen desetičlenná skupina. Mezi nimi Alois a Jiří Calašovi, Jaroslav Nobilis (BrNo), Albert Glos, Bohumil Malata. Rozvoji pomohla 1.Celostátní výstava sportu a tělovýchovy v Pardubicích. Při ní prof. Plaček a prof.Jaroslav Hrabák zbudovali na severozápadním rondelu skautský minitábor. R.1934 vzniklo Sdružení přátel Junáka za předsednictví Ing Feldmanna, ředitele Fantovky, členy byli dr.Fabián, městský tajemník, dr. Němeček, škpt.Těšitel. Vznikl dívčí oddíl a roj šotků vedený prof. Miladou Korousovou. Toho roku s konal tábor pa.skautů a vlčat u Lovětínského rybníka. L.1935-39 byla zlatými léty, r.1937 založen vodácký oddíl, slavná Sedmička, jejím patronem byl truhlář Jan Svoboda, zvaný Putně, dříve spolupracovník Ing. Kašpar na stavbě letadel. Od r. 1965 členem KPP. Sedmička, kromě okupace, přežila dodnes. Proslavil ji spisovatel Miloš Zapletal, její spoluzakladatel. Okupace činnost skautů přerušila. R.1945 činnost obnovena , po r.1948 Junák zapojen do Pionýra. Krajská konference Junáka, organizace starající se o rozvoj pionýrského hnutí v Pa. kraji uspořádána 23.4. 1950 v Pardubicích. R.1968 došlo k pokusu o obnovení Junáka, na němž se podíleli i členové KPP. Dne 3.12.1968 50 chlapců 1. a 2.oddílu Junáka-Zálesáka Pardubice složilo slib. Středisková rada Junáka v Pardubicích 7.2.1969 projednala prohlášení ÚR k integračnímu procesu v dětském a mládežnickém hnutí v ČSSR a postavila se, nedobrovolně, za integrační snahu ÚR. Přesto 29.- 30.11.1969 uspořádala Okresní junácká rada Pardubice Okresní skautskou výstavku kronik, obrázků, diapozitivu a j. prací ze skautských výprav r.1969 v ZK ROH Tesla. Skautský duch přežíval v některých pionýrských oddílech. Na přelomu l.1989-90 ustavena nová Okresní rada Junáka, činnost opět obnovena. Již r.1990 jely některé oddíly aspoň na týdenní tábory. Vznikl také oddíl katolických skautů. Junáci si postavili v parku Na Špici pěknou, dřevěnou klubovnu. Tu jim neznámý pachatel za několik let vypálil. Působí rozptýleně v malých klubovnách po celých Pardubicích R.2010 zahájena stavba velkého střediska na bývalo zásobní zahradě Služeb města pod Vinicí, s termínem dokončení r.2011.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Dům pionýrů a mládeže

      Skaut


Předchozí heslo: ulice Julia Fučíka

Následující heslo: Jungmannova ulice


Diskuse k článku: Junák


1968 - 1969

Napsal(a): Ing.Václav Mácha   |   2023-04-20 08:53:59   |   macha59@seznam.cz
Jsem pamětníkem Junáka v Pardubicích v letech 1968 a 1969. Byl jsem členem 2. oddílu. Společně s 11. oddílem jsem prožil dva tábory. Oba na Slovensku v Nízkých Tatrách a ve Velké Fatře. Druhý tábor byl putovní. Junák byl v té době již zrušen. Nesměli jsme mít na krojích označení ( domovenky ani skautské odznaky a symboly ). Jednoho dne jsme přišli na schůzku a klubovna byla vyklizena. Klubovna se nacházela nedaleko bývalého zookoutku - Mezi mosty. Dnes je dam někde klubovna 7. oddílu vodáků. Nevím, kam se poděly kroniky a majetek oddílu. Rád bych nahlédl do kronik z té doby. Již si nepamatuji, jak jsme se zdravili. Tak alespoň " Zdar všem slušným lidem ". Vašek M.Napsat příspěvek k článku: Junák


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014