Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Klub přátel Pardubicka


Klub přátel Pardubicka

Vznikl 1965 jako patriotický „Klub přátel Pardubic“ při Kulturním domě Dukla, se záměrem bránit Pardubice před začínajícím útiskem Východočeského kraje. R.1967 byl nucen přejít k Východočeskému muzeu, přejmenován na „Klub přátel Pardubicka“, hlavní zaměření změněno na vlastivědné. Připojen pod Historický kroužek VČM, který stal historickým odborem. Vznikl turistický odbor a ve spolupráci Krajským střediskem památkové péče a ochrany přírody, sídlícím též na pa.zámku, odbor památkářský. Původní patriotické zaměření KPP, přes nepřízeň orgánů, udržoval odbor „pro výstavbu a životního prostředí Pardubicka“, který pořádal přednášky o výstavbě a rozvoji města, svými připomínkami se je snažil ovlivnit. R.1972 byl KPP převeden pod Městské informační středisko. Uspořádal cyklus 10 přednášek „Kapitoly z dějin Pardubic“, které v deseti brožurách měly vytvořit nové dějiny města. K tomu pro odpor orgánů a nezájem přednášejících nedošlo. Městské informační středisko změněno na Městské kulturní a informační středisko-MKIS. To bylo i s KPP r.1984 začleněno do okresního Parku kultury a oddechu-PKO. Na konci r.1989 měl KPP 1007 členů, od té doby počet členů klesal. Po zániku PKO 1990 spadal pod KD Dubina. Toho roku se odbor pro výstavbu a životní prostředí osamostatnil jako Společnost pro rozvoj Pardubicka. Od r.1997 se i KPP stal samostatným spolkem, měl sekretariát v sokolovně. Od 1.6.1999 je jeho sídlem Evropský spolkový dům. Od svého vzniku vydává Zprávy KPP. R.1985 vyšlo mimořádní číslo ke 20.výročí KPP o 110 stranách, byla to první větší a tištěná publikace, bez řádného povolení, akce v té době mimořádná. Od r.1998 vydává KPP brožury AB-Zet Pardubicka. R.2003 KPP inicioval založení Sdružení přátel Pardubického kraje.

V roce 2015 klub oslavil 50. výročí svého založení pod heslem "Buď hrdý na své město". Celý rok plný oslav vyvrcholil Slavnostním večerem 6.11.2015.

Předsedové Klubu : 1965 – 1970 stavitel Jaroslav Krupař

1970 – 1977 Alois Jaroslav Kubeš

1977 – 1984 MUDr.Karel Jičínský

1984 – 1988 Ing. Ivo Toušek

1988 - 1998 Ing. Bohuslav Novotný

1998 - Ing. Jan Linhart

K 40.výročí vydána brožura : „Čtyřicet let KPP“, tehdy měl 748 členů. R 2010 572 členů


Zdroj: AB-Zet Pardubicka č. 36 - Jiří Paleček Čtyřicet let Klubu přátel Pardubicka 2005; www.kppardubicka.cz

      
Viz také:

      Evropský spolkový dům

      Klub přátel Velkých Pardubic

      Občanský klub

      Odbor KPP pro výstavbu a životní prostředí

      Sdružení přátel Pardubického kraje

      Slavín - Pardubický slavín

      Společenský život

      Společnost pro rozvoj Pardubicka

      Turistický odbor Klubu přátel Pardubicka

      Výlet do budoucna

      Zprávy Klubu přátel Pardubicka

      Kubeš Alois Jaroslav

      Krupař Jaroslav


Předchozí heslo: Klub poštovních zaměstnanců

Následující heslo: Klub přátel pa. muzea - KPPM


Diskuse k článku: Klub přátel Pardubicka


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Klub přátel Pardubicka


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014