Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Jičínský Karel MUDr.


Jičínský Karel MUDr.

MUDr.Karel Jičínský se narodil v Pardubicích 24.prosince 1903. Studoval na městském chlapeckém gymnáziu, které dokončil r.1923. Pokračoval ve vysokoškolském studiu na lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze. Po jejím absolutoriu r.1923 se stal praktickým lékařem a současně odborným ženským lékařem v Pardubicích. Vedle své lékařské praxe se pak intenzivně věnoval kulturně umělecké činnosti ve Spolku divadelních ochotníků. Spolu s JUDr. K.Krpatou, JUDr. P. Theinem a s dalšími režíroval a jinak připravoval pro pardubické divadlo řadu divadelních her i jako schopný scénarista. V pardubickém tisku uveřejňoval četné recenze a kulturně-politické úvahy. Na počátku čtyřicátých let se po Vladimíru Wuršerovi stal krátce ředitelem Městského divadla. Jako nadaný grafik nakreslil také karikatury řady tehdejších pardubických osobností uveřejněných v tisku, některé později i ve Zprávách Klubu přátel Pardubicka.
Po mnichovské zradě r.1938 spolu s později popraveným učitelem Josefem Janáčkem připravil a v Pardubicích uvedl burcující třídílné literární pásmo s názvem „Hlavy vzhůru“. To v lednu následujícího roku zařadil do svého programu Český rozhlas. Zazněly v něm bojovné verše S.K.Neumanna, Františka Halase a Josefa Hory. Ohlas pásma mezi vlastenecky smýšlejícími občany byl obrovský. Traduje se, že až do podzimu r.1939 bylo uváděno v Pardubicích (již přes zákaz) při mnoha příležitostech. Bylo vydáno také knižně. Prostřednictvím J.Janáčka byl dr.K. Jičínský ve styku se zpravodajským výsadkem Silver A. Gestapo jej zatklo až r.1943 a 4.10.1943 byl odsouzen na 8 let do vězení. Vězněn byl až do konce války v bavorských věznicích v Bernau a Horpoldingu. Odtud se vrátil 3.5.1945. Stal se členem revolučního národního výboru.
Po osvobození se vrátil ke své lékařské praxi jako známý a uznávaný gynekolog. Později byl jmenován okresním gynekologem a onkologem. Současně pracoval v organizaci Osvobozených vězňů, 5 let byl předsedou základní organizace a 2 roky předsedou okresního výboru. Od r.1967 patřil mezi vůdčí osobnosti a funkcionáře tehdejšího Svazu protifašistických bojovníků. Léta byl předsedou jeho pardubické historicko-dokumentační komise. Byl také literárně činný. Jeho vzpomínky na období protinacistického odboje a na nelidské podmínky koncentračních lágrů lze nalézt v celé řadě tehdy vydaných almanachů, knih i v periodickém tisku. Nejvýznamnější jeho publikací je „Zámeček“, v níž pravdivě a přesně zachytil osudnou pardubickou persekuci v době heydrichiády. Dodnes ta studie nebyla překonána a je z ní čerpáno. Za své zásluhy byl oceněn několika vyznamenáními Svazu protifašistických bojovníků. Je také držitelem pamětní medaile města Pardubic.
Dr.K.Jičínský byl iniciátorem výstavby Památníku Zámeček a spoluautorem projektu s Ing. arch.Karlem Kalvodou a s realizátorem stavitelem Jaroslavem Krupařem, tehdy předsedou Klubu přátel Velkých Pardubic, pozdějším předsedou Klubu přátel Pardubicka. Realizace památníku si vyžádala značné úsilí, aby od poválečných počátků byl doslova vyvzdorováním dokončen.
Těžko by dnes kdokoliv z nás dovedl sečíst nekonečné hodiny tvůrčí a organizační práce, přesvědčovací činnosti, intervencí, proseb, úspěšných i jalových cest a návštěv u tehdejších mocných, stejně tak jako sumu intelektuální a fyzické námahy i zápalu pro věc, které museli všichni ti, kteří si stanovili za cíl vytvoření památníku na pardubickém popravišti české společnosti věnovat. Odvděčila se jim „ohrnováním nosu“, ústrky, nezájmem a všestranným omezováním. (To bylo po r.1945.) Třicet let trvalo než byl památník dokončen a nutno konstatovat, že je velmi zdařilý, střídmě pietní, urbanisticky i provozně bezchybný. Vymyká se obvyklé pardubické šedi či průměrnosti. Od začátku do konce byl u toho pan doktor Jičínský. (Památník je ale těžko k nalezení, málo navštěvovaný, vyžaduje rozšíření až k frekventované Průmyslové ulici.)
Dne 26.10.1972 se stal členem Klubu přátel Pardubicka. V letech 1977 – 1984 byl jeho předsedou. Následně r.1985 obdržel Zlatý odznak za zásluhy o budování Pardubic.
Zemřel 3.11.1989, jeho pohřeb se konal v pardubickém krematoriu v úzkém rodinném kruhu. Návrh na ocenění MUDr.Karla Jičínského čestným občanem města Pardubice byl podán 19.3.2011, prolongace návrhu 23.2.2012. Dne 20.9.2012 byl jmenován 49.čestným občanem města Pardubic.


Předchozí heslo: Grus Jaroslav

Následující heslo: Jiránek František


Diskuse k článku: Jičínský Karel MUDr.


Telegram ze dne 16.3.1948

Napsal(a): Jan Pech   |   2018-05-08 12:38:46   |   jan.pech.jr@gmail.com
16.3.1948 zaslal Svaz osvobozených politických vězňů v Pardubicích, podepsán Dr. Jičínským a p. Limberským, prez. E. Benešovi telegram následujícího znění: "Osvobození političtí vězňové v Pardubicích shromážděni na valné schůzi 13. III 48 zasílají Vám, pane prezidente, projev své nejhlubší úcty a oddanosti a přejí Vám dostatek sil k tomu, abyste mohl vésti spolu s obrozenou vládou Klementa Gottwalda náš národ k šťastné budoucnosti. Za SOPVO odbočka Pardubice, Dr. Jičínský, Limberský" (zdroj: http://www.prazskyhradarchiv.cz/archivKPR; odkaz: https://uloz.to/!Z7NsKuoRZlot/telegram3312-16031948-sopvbenese-pdf) Srov.: právě 13. 3. 1948, v době zasedání SOPV v P-cích, konal se státní pohřeb ministra Jana Masaryka.Napsat příspěvek k článku: Jičínský Karel MUDr.


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014