Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Spolky > Přírodovědecký klub


Přírodovědecký klub

založen ustavující schůzí 26.9.1937. Obětavě v něm pracovali dobrovolní pracovníci: ředitel školy, konzervátor ochrany přírody Emanuel Froněk, učitel, ornitolog Josef Musílek, hydrobiolog dr. Rudolf Šrámek-Hušek, mineralog Stanislav Horák, botanik Ing. Vojtěch Horák, botanik a entomolog prof. Václav Vosyka, entomolog Vladimír Kalík aj. Shromažďovali poznatky o přírodě Pardubicka, podíleli se na její ochraně. Klub vyvíjel čilou přednáškovou činnost.
Klub 20.2.1943 pořádal řádnou valnou hromadu v kanceláři pa. Vlastivědného muzea. Měl sekce: ornitologickou soustřeďující ornitology z celých vč. Čech, houbařskou a geobotanickou. R.1946 nákladem vlastivědného sborníku "Krajem Pernštejnů" vydáno „Ptactvo Pardubicka“ dílo Josefa Musílka. Klub založil edici „Přírodní poměry Pardubicka“, r.1948 vydal 1.svazek „Květena Pardubicka“. Cévnaté rostliny pardubického politického okresu.“, práci bratrů Jana a Emila Hadačů. Bohužel poslední. Jeho členové byli vždy dobrovolnými pracovníky pa.muzea. Po r.1948 klub nemohl být samostatným spolkem, od r.1950 se stal kroužkem muzea. Od 6.1.1957 převeden pod KD Tesla v Hronovické ul. Vedení se ujal JUDr.Obhlídala, po útlumu obnovena činnost. Aktivizovaný Přírodovědecký kroužek při ZK Tesla uspořádal 19.11.1963 přednášku dr. Obhlídala: „Zajímavé kapitoly za života ptáků“ doplněnou filmy. Po řadu let každé úterý pořádal přednášky s promítáním filmů a diapozitivů v KD Tesla. Klub měl specializované odbory: botanický, ornitologický, ochrany přírody, alpinkářů, chovatelů exotického ptactva... Kromě přednášek pořádal exkurse do přírody, v lednu každoroční tradiční vycházku do ptačí rezervace Bohdanečský rybník. Z dalších akcí výstavy hub, exotického ptactva, stálá výstava rostlin v Domě osvěty. Kroužek vybudoval a provozoval školku okrasných a užitkových stromků u Labe pod pivovarem. Město ji bez náhrady zrušilo r.1974, před výstavbou sídliště Závodu Míru. Členové udržovali styky s vědci a amatérskými zájemci o přírodu v jiných městech ČR i cizině. Účastnili se vědeckých konferencí a sjezdů. Klub byl dlouho významným článkem ve vědeckém a kulturním životě Pardubic. Zánikem KD Tesla po r.1990 činnost omezena, též onemocněním dr.Oblídala. Po jeho smrti r.2000 Klub zanikl.

      
Viz také:

      Ptactvo Pardubicka


Předchozí heslo: Přírodní pohromy

Následující heslo: Přísloví


Diskuse k článku: Přírodovědecký klub


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Přírodovědecký klub


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014