Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Řád obecní - řád policejní


Řád obecní - řád policejní

Při vydávání obecního zřízení r.1512 pamatoval Vilém z Pernštejna také na bezpečnost a vyhlásil řád, který stíhal noční vysedávání v hospodách, nošení zbraní, kromě osob rytířského stavu, porušování mravopočestnosti, noční povykování a rvačky. Za ty hrozil i trest smrti. Platil i pro „opatrování města při zamykání a odmykání“. Městské brány musel, za zvláštních bezpečnostních opatření, otevírat a zavírat primátor s 5 ozbrojenými občany, až zazní ze zámku „na varhany troubení“. V neděli musely být brány zavřeny i přes poledne. Stráž před r.1550 tvořili dva námezdní vojáci, jeden na Zelené a jeden na Bílé bráně. Od r.1777 byl branný jen na Zelené bráně v první polovině 19.stol zmizel i ten. Uvnitř města působili od časů Viléma z Pernštejna čtyři hlásní. R.1531 nákladem obce postavena věž-zvonici u farního kostela Zvěstování P.Marie, konšelé slíbili na ní dát trubače. Zda k tomu došlo, nelze říci, protože věž r.1532 ztratila význam, když fara byla přenesena ke kostelu sv.Bartoloměje. Dva hlásní umístěni r.1540 na věž 2.radnice, hlásili jen do půlnoci. Časem služba omezena na jednoho. Mimořádně dva byli r.1563 a 1568 při výročních trzích, kdy paliči hrozili založit požáry. V 18.stol.trubače nahradili ponocní, r.1783 museli opustit hlásku a chodit po městě. Odůvodnění: „Snešeno 8.Máje léta 1783, poněvadž ponocní na bráně Zelené jenom spí a málo nebo nic nepozorují“. V pohnutějších dobách najímala obec žoldnéře a dráby. Za válek v l.1701-1714 si město 7.12.1701 k udržení pořádku zřídilo samostatnou setninu s hejtmanem, poručíkem, praporčíkem, šikovatelem a třemi trubači.

Zdroj: Vlastivědná abeceda Dr.Pavla Theina. Řád obecní – policejní. ZKPP 5/78
      
Viz také:

      Radnice


Předchozí heslo: Rynk

Následující heslo: Řád práce


Diskuse k článku: Řád obecní - řád policejní


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Řád obecní - řád policejní


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014