Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Splavnění Labe


Splavnění Labe

je staletý problémem Čech a Pardubic, dodnes pro krátký nedokončený úsek nedořešený. Pozoruhodné je, že město Pardubice patrně založeno na Labi právě pro hlavní příjem ze cla z plaveného dřeva. Když se staly komorním městem, pro nedostatek cest, většina produktů pardubického komorního panství dopravována z Pardubic po vodě, jednosměrně, v neprospěch města. Po třicetileté válce Gerhard Leuxe dvakrát navrhoval splavnění, císařům Ferdinandovi III a Leopoldovi I., marně.
- 11.5.1899 v Pardubicích založen "Středolabský komitét pro úpravu a splavnění středního Labe od Mělníka do Jaroměře".
- 1.4.1900 neděle schůze komise pro splavnění Labe, o regulaci.
- 13.7.1900 schůze komitétu v 10 hod.dopoledne v hotelu U beránka (hotel Stádník).
- 11.6.1901 vstoupil v platnost zákon o zajištění průplavu Labsko-Děvínského.
- 17.11.1924 Pardubice navštívil A.Srba, ministr veřejných prací ohledně splavnění Labe a stavby kanálu L-O-D.
- 18.7.1927 dokončena stavba zdymadla a hydroelektrárny na Labi v Přelouči, umožňující plavbu až po Lány na Důlku, dnes část Pardubic,
- 20.2.1928 kolaudace stavby jezu, plavení komory,vodní elektrárny a silničního mostu v Přelouči,
které podle projektu Ředitelství pro stavbu vodních cest postavila pražská fma Kapsa a Müllet v letech 1921-27
- R.1938 postaveno zdymadlo u Srnojed, splavný úsek z Přelouče prodloužen do Pardubic pod pivovar, kde tehdy plánován přístav.
- 16.3.1962 Oznámeno „Labe bude splavné“, na Labi na západ i východ od Pardubic zahájili pracovníci Ingstavu Brno práce na regulaci a splavnění Labe.
- 7.5.1963 při splavnění Labe jemná hlína odvážena na pole, rozhrnována ve vrstvě až 30 cm.
- 17.5. 1963 písčité a kamenité břehy nového koryta Labe připravovaného pro lodní dopravu, mění vzhled horních Polabin.
- 15.9.1964 první škuner v Pardubicích, zatím na suchu, pro přepravu zeminy a kvádrů při stavbě jezu, práce zahájeny v září.
– 14.1.1969 příslib, dokončení úpravy Labe v úseku Lukovna-Brozany a stavby vodní elektrárny do r.1970.
- 7.8.1970 n.p. Ingstav při prohlubování dna Labe narazil na poslední nejobtížnější úsek 150 m pověstných „hrčáků“.
- 19.5.1977 otevřena labská vodní cesta s přístavem ve Chvaleticích, Labe splavné po Kladruby n.L. K propojení se splavným úsekem z Přelouče do Pardubic, chybělo jedno zdymadlo, úsek jen 6 km, chybí dodnes.
- 1.9. 1977 zahájena přeprava uhlí po Labi do EChva.
- R.1979 dokončena podrobná studie přístavu Pardubice, umístěného na levém břehu Labe severně od Svítkova. Plán a popis uveřejněn v ZKPP č.9/21979.
- 4.3.1988 u zdymadla v Srnojedech při čištění plavební trasy se potopil plovoucí kolečkový bagr KBH 25 hmotnosti přes 20 t., ke zranění ani úniku ropných látek nedošlo, vyproštěn během příštího týdne. Zář 11.3.1988.
- 6.4.1988 V tisku: „Do Pardubic za 7 let, bude opět prodloužena vodní cesta.“ Měla být hotova Labská vodní cesta dle usnesení federální vlády č.121 z 21.8.1986, bylo potřeba ještě zdymadlo v Přelouči s rozdílem 8 m, úprava toku u Řečan. Povodí Labe již v předstihu vybagrovalo Labe pod pa.zdymadelem, bagrovalo horní i dolní plavební kanál v Srnojedech, aby se 50 let staré zařízení zdymadla zprovoznilo. Plavba do Pardubic r.1995.
- červenec 1989 v Labi u rosického mostu prováděl vodní bagr prohrábku koryta pro splavnění a protipovodňovou ochranu, pro tu v plánu ještě zvýšení břehů zídkami od zimního stadionu k mostu u Rosic.
- 19.2.1996 do EChva zahájena doprava uhlí po železnici, vodní přeprava zastavena.
Po r.1990 opakovaně ohlášeno zahájení dosplavnění Labe, spojení Labe splavného po Chvaletice se splavným úsekem Přelouč-Pardubice, r.2012 ohlášeno, že na tu investici jsou peníze.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Kanál Labe-Odra-Dunaj

      Labská vodní cesta

      Středodabský komitét pro úpravu a splavnění Labe


Předchozí heslo: Spisovatelé

Následující heslo: Spodní ulice


Diskuse k článku: Splavnění Labe


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Splavnění Labe


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014