Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Telefon


Telefon

Nejstarší telefonní ústředna (Tř.Jana Palacha čp.221) byla dána do provozu r.1895, umožňovala místní styk 18 účastníkům a veřejnosti jednou hovornou. Automatická telefonní ústředna fungovala od 1.6.1936. Moderní telefonní ústředna Za pasáží v provozu od 20.1.1960.
Místní telefonní provoz zahájen 5.9.1895, v Pardubicích bylo 15 stanic.
- 1.3.1896 Pardubice připojeny na meziměstský telefon.
- R.1896 v Pardubicích již 29 stanic, mezi prvními Městská spořitelna.
- R.1900 ústředna přestěhována na hlavní poštu čp.105 na Královské třídě, dnešní Tř.Míru.
- 2.4.1908 do provozu uvedeno přímé telefonní vedení Pardubice-Brno
- 9.11.1908 zřízeno přímé telefonní spojení Pardubice-Holice.
- 15.5.1909 dáno do provozu přímé telefonní vedení Vídeň-Pardubice-Dvůr Králové n.L.
- 19.3.1910 v Přelouči zřízen místní telefon připojený na pa.telefonní ústřednu.
- 30.12.1912 Pardubice spojeny telefonicky přímo s Prahou.
- 14.6.1913 přímé telefonní vedení Praha-Pardubice prodlouženo do Hradce Králové.
- 1.7.1920 bylo v Pardubicích 290 stanice
- 12.4.1923 v Pardubicích zahájena kabelizace telefonní sítě, od hlavní pošty do Vilové čtvrti.
- 10.3.1926 pa.zastupitelstvo rozhodlo zřídit ve městě 6 automatických telefonních stanic.
- 1.5.1930 Černá za Boty připojena na telefonní síť
- R.1932 Pardubice měly 564 stanic.
- 1.6.1936 zahájila činnost 1.automatická telefonní ústředna, v Pardubicích bylo 572 účastnických a 30 služebních stanic.
- 17.6.1937 automatizovány vedlejší telef.ústředny v okrese, m.j.Rosice nad L.
- 20.1.1960 dána do provozu 2.pa.automatická telefonní ústředna v nové budově za Pasáží. dnes zrušená.
- 22.12.1966 zahájeno automatické přímé telefonické spojení s Chrudimí.
-15.11.1970 na budovu pošty 1 na Tř. Míru usadily vrtulníky MI-6 parabolické antény pro velmi krátké vlny, pro bezdrátové telefonické spojení v místě.
- R.1970 v Pardubicích bylo 11 681 stanic, z toho 8 147 soukromých a 72 veřejných automatů.
- 19.11.1976 v Pardubicích dokončena kabelizace telefonní sítě což pomohlo k jejímu zesílení.
- 6.7.–10.7.1989 po zahájení provozu nové tel.ústředny přečíslovány stanice v místním telefonním obvodu.
- 6.9.1989 uvedena do provozu nová tranzitní ústředna, jejíž věž se stala novou dominantou Pardubic.
- 27.7.1994 se zahájením provozu nové digitální telefonní ústředny provedeno postupné přečíslování telefonních stanic.
- 24.11.1997 ukončen provoz telefonní ústředny za Pasáží v rámci rušení analogových ústředen, přestala existovat telef.čísla začínají číslicí 2.
- 8.3.1999 v pa.telekomunikační ústředně instalována nová ústředna s digitální technologií, místo analogové tranzitní ústředny ARM 201
- 1.1.2003 v Pardubicích zahájen provoz mezinárodní tísňové telefonní linky 112.


Zdroj: Vlastivědná abeceda Dr.P.Theina : Telefon v Pardubicích. František Zahradník ZKPP 3-4/1985


Předchozí heslo: TechnoPark

Následující heslo: Telegraf


Diskuse k článku: Telefon


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Telefon


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014