Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Tržní řád


Tržní řád

Týdenní trhy se v Pardubicích konaly zřejmě již v předpernštejnské době. Vilém z Pernštejna r.1509 přikázal, aby nebylo nic prodáváno a kupováno mimo trh. Při doplňování městských výsad 18.června 1512 pojednal o trzích a stanovil podmínky pro placení tržného z místa. Výtěžek z něho vykázán v městské počtu až r.1529. Král Ludvík povolit 19.září 1524 výroční trh- jarmark 3 dny před sv.Bartolomějem (24.srpna). Za Vojtěcha z Pernštejna stvrdil král Ferdinand I. majestátem z 4.dubna 1533 páteční trhy. Tím také Pardubicím uděleno právo pořádat Hromnicový trh na koně. O ten měl velký zájem Jan z Pernštejna, který zakazoval odvoz hříbat na chrudimský trh. Pernštejnský tržní řád neurčoval kde na náměstí se má to které zboží prodávat, pouze rybářům vykázal místo u kašny, která stála v jihovýchodním rohu náměstí. Ferdinand III.povolil 2.září 1638 druhý výroční trh, kdy byl povolen třetí není známo. U trhu, povoleném císařem Josefem I. 22.dubna 1710, se výslovně hovoří jako o čtvrtém výročním trhu. Za třicetileté války koňské trhy zanikly, dle usnesení krajského úřadu z 5.března 1758 obnoveny. Výroční trhy trvaly i několik dní, až r.1750 omezeny na jeden den, říkalo se jim Hromnicový, Křížový, Viktorinský a Adventní. Přesné rozmístění prodejních stánku stanovil teprve tržní pořádek pro komorní město, vydaný se schválením krajského úřadu k 1.červenci 1837. Na náměstí kolem balustrády prodáváno krupařské zboží, domácí chléb, zelenina a ovoce. Při domech k Pernštýnské ul.bylo zboží pro řemeslníky, dřevěné nádoby, košťata, košíky, košatiny, českém koření a semena. V rohu u lékárny byli vápeníci. Na západní straně balustrády skládáno prodejní obilí v pytlích do hranic, prázdné vozy odstaveny na předměstí, povozy na nakoupené obilí stály po jižní straně náměstí. V Pernštýnské ul.byla pravá strana vyhrazena máslu, vejcím a sýrům. Po levé straně až ke sklípkům se prodávala drůbež, zvěřina, ryby a raci, v Kostelní ulici drůbež. U masných krámů nabízen dobytek, telata, ovce, kozy. Na Zeleném předměstí před Kopečkem bylo možno koupit dříví všeho druhu, na Bílém náměstí také. Začátek trhu ohlašovala korouhev na radnici. Překupníci směli nakupovat až po 10.hodině. Tržní řád byl několikrát měněn. Na př.r.1913. Trhy se konaly v párek, druhý úterní zaveden v pozdější době na Zeleném předměstí.

Zdroj: Dr.Pavel Thein


Předchozí heslo: Trstenická stezka

Následující heslo: Tržnice – tržiště


Diskuse k článku: Tržní řád


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Tržní řád


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014