Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Kultura dle abecedy


Hledat v kategorii Kultura


Hesla v kategorii Kultura dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Počestné paní pardubické

název filmu natočeného roku 1944 podle veselohry Mistr ostrého meče, kterou napsal pa.rodák JUDr.Krpata. Režie: Martin Frič
Scénář: Karel Steklý, Karel Krpata (divadelní hra)
Kamera: Václav Hanuš
Hudba: Jiří Julius Fiala, Vilém Prokop Mlejnek
Hrají: František Smolík, Jiřina Štěpničková, Eman Fiala, Ferenc Futurista, Terezie Brzková, Marta Fričová, Zita Kabátová, Jindřich Plachta,...Poupata - Pouta

folková skupina, začínající r.1991 v raném mládí jako „poupata“, vystupovala v Domě hudby, v KD Hronovická, DD Dukla. Od 28.11.2003 vznikla pa.folková skupina „Pouta“ volně navazující na činnost bývalé skupiny „Poupata“, klubové pořady v Divadle 29, 26.6.1999 vydali již své 3.album...ReBelcanto

Soubor založili r.1987 absolventi pěveckého a hudebního oddělení konzervatoře Těžištěm souboru jsou kombinované programy duchovní a světské renesanční polyfonie, operní árie i lidové písně. Zakladatelem a uměleckým vedoucím byl prof.Miroslav Raichl....Sdružené zpěvácké spolky Pernštýn, Ludmila a Suk

Oba spolky působily od svého vzniku souběžně a spolupracovaly. Dvacátá léta byla dobou velkých úspěchů a spolupráce, ukázkou bylo provedení „Prodané nevěsty“ 2.6.1929 na Kunětické hoře před víc než 10-ti tisící diváky, pro úspěch vícekrát opakované. Od tehdy se datuje volné spojení po názvem Sdružené zpěvácké spolky. Povzbuzeny úspěchem dala se postupně do studie Tuzlovy „Fidlovačky“ a Dvořákova ...Slunovrat

8.6.2001 na koupališti v Cihelně zahájen folkový festival Slunovrat, přenesený sem ze Svojšic, kde se konalo 21 ročníků. - 7.6.2002 na pa.koupališti podruhé Folkový festival Slunovrat. - 9.6.2003 na pa.koupališti zahájen 24.ročník folkového festivalu „Slunovrat“, - 4.6.2004 na pa koupališti u Cihelny zahájen 25.ročník legendárního festivalu Slunovrat. ...Spojené pardubické sbory Pernštýn, Ludmila a Suk

Pernštýn a Ludmila úzce spolupracovaly již od počátku, spolupráce prohloubena ve 20.letech min. století. Od ledna 1951 oba zapojeny do Závodního klubu poštovních zaměstnanců v Pardubicích. R.1953 pod organizačním vedením Otakara Bartoše zahajují společnou činnost jako Lidová opera zaměstnanců spojů. Ke stému výročí Pernštýna r.1961 proveden slavnostní koncert v spolupráci s pěveckým sdružením SUK....Studentské divadelní sdružení

vzniklo r.1919 na pa. gymnáziu, z počátku hrálo v kolně na dvoře fotografa Pírky. Dům po r.1950 získal Park kultury a oddechu, který na místě kolny kolem r.1980 postavil sál pro výstavy, přednášky i ochotníky, dnes zbouraný. Největším úspěchem sdružení bylo provedení Šrámkova „Léta“ ve Švandově divadlo v Praze, kde 8.6.1921 získalo I.cenu v rámci všeochotnického sjezdu....Studio uměleckého přednesu – SUP

vzniklo r.1980, o jeho činnosti nejsou zprávy, ale 27.8.1985 oslavilo 15 let trvání....Tamburaši

Tamburašskou kapelu „Pardubičtí cikáni“ založil baron Kraus na konci 19.stol., nacvičovala v jeho domě „Na staré poště“, což bylo spojeno s pohoštěním. Vystupovala převáženě na dobročinných akcích. Na jaře r.1908 se v Pardubicích konal, patrně na podnět barona Krause, sjezd českých tamburašů, zúčastnilo se 120 členů z Čech a Moravy. První den uspořádána slavnostní akademie, na níž hrálo 80 tambura...Tanec

Výuka tance v Pardubicích je spojena s dlouholetým působením tanečního mistra Kautského, který v letech 1920 až 1950, jako jediný, tanci naučil mnoho generací. Dlouhodobě populárním byl také učitel rytmiky Jožka Hamele. Závody v tanci snad poprvé Pardubáci uviděli 1.12.1933 v Grandu, kde se konalo 7.kolo mezinárodních závodů v tanci o "Velkou cenu národů", předcházející kola se konala v Berlíně,...Techfilm

přehlídka vědeckých, technických a naučných filmů, v Pardubicích pořádán od II.ročníku r.1964, ve novém kina Dukla a všech prostorách právě otevřeného KD ROH Dukla. - 19.11.1967 V KD Dukla zahájena V. TECHFILM 1967. - 22.10.1973 v KD Dukla zahájen XI. TECHFILM´73, velmi úspěšný - 26.9.1979 v KD Dukla XVII.ročník Techfilmu věnovaný racionalizaci a úsporám, promítání denně od 9 hod ve všech s...Varhany - varhaníci

Prvně jsou varhany zmiňovány v řádu obecním policejním z r.1512, že brány se mají otevírati a zavítati až zazní ze zámku „na varhany troubení“. Patrně po vzoru na př. Solnohradu šlo o trouby strojově vzduchem hnané na zámecké hlásce, sloužící pro fanfáry a jako časové znamení. Významné místo později v chrámové hudbě měl školní rektor se žáky. Pa.škola vzkvétala zvláště za správy mistra Martina Ba...Velký dechový orchestr

po r.1952 vytvořen z Matěnovy dechovky, hrál pod hlavičkou Parku kultury a oddechu. Menší dechovka hrála pod hlavičkou KD Tesla. R.1991 se konal poslední koncert Velkého dechového orchestru PKO pod vedením ing.Ladislava Skavětínského. O rok později převeden pod Kulturní dům Dubina, kde hraje pod názvem Pardubanka. ...Veřejná obrazárna

Ota Resch, pa.bankéř, ji otevřel 13.12.1925 ve svém domě čp.816 v tehdejší Svatojánské ul.(dnes Bratranců Veverkových)....Východočeská divadelní společnost

ustavena 1905- Divadlo sdružených měst východočeských...Východočeská galerie Pardubice - VČG

navazuje na starší tradici galerie ve Městské spořitelně a zárodku galerie při pa.městském muzeu. Za války byla velká část sbírek i s oponou Městského divadla ukryty na holické radnice. Ta při květnovém povstání 1945 po bombardování německým leteckými letadly shořela i s ukrytými sbírkami a oponou. Po válce byl zbylé umělecké sbírky soustředěny v muzeu na pa. Zámku a postupně rozšiřovány. Když se ...Východočeské divadlo VČD

Stálá scéna při pa.Městském divadle z r.1909 navazovala na místní bohatou divadelní tradici, od r. 1905 zde působilo Divadlo sdružených měst výchočeských, tzv. Východočeská divadelní společnost, měla operu, operetu a činohru. R.1945 po osvobození došlo k pokusu o hereckou samosprávu. Z příkazu min.školství a národní osvěty, bylo ještě toho roku ustaveno nové oblastní Východočeské divadlo, omezen...Východočeské muzeum

Pardubický Muzejní spolek, který byl zřizovatel pardubického muzea a majitelem pardubického zámku musel roku 1953 předat zámek s muzeum státu, zanedlouho ustala ve své činnost, rozpadl se. Muzeum ztratilo aktiv dobrovolných pracovníků. Postátěním došlo k profesionalizaci muzejní práce, postupně přicházejí stálí, vysokoškolsky vzdělaní pracovníci, schopní vedle vzdělávací aktivity rozvinout i věde...Východočeský (státní) symfonický komorní orchestr Pardubie - VČSKO

Rozhodnutím min.kultury a rady Vč.KNV ustaven r.1969 v Pardubicích profesionální symfonický orchestr. Vč.KNV vydal 26.5.1969 zakládající listinu, umělecký šéfem jmenován Libor Hlaváček. Sídlem orchestru se stal po zrušeném Komorním divadle v přízemní Husova sboru. Veřejnosti se představil prvním koncertem 24.10.1969. Od počátku patřil k předním hudebním profesionálním tělesům ČSSR, jeho umělec...Vypsaná fixa

známá pa.hudební skupina, která se k Pardubicím hlásí a úspěšně je propaguje, frontman Michal Mareda. Již od roku 1994 působí na na české scéně, zaplňuje sály. Během roku 2007 spolupracovali na natáčení českého filmu Václav, který orámovala hudba z jejich tvorby. Zpěvák skupiny se ve filmu objevil i v epizodní roli. V únoru 2013 navržena na Českého lva s písní Čtyři slunce od Michala Maredy pr...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014