Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Kultura dle abecedy


Hledat v kategorii Kultura


Hesla v kategorii Kultura dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Kino Národ

otevřeno r.1913 v Národním domě na okraji parku u sv.Jana, za okupace pojmenováno kino Gloria, po znárodnění kino JAS. Po rekonstrukci na promítání 70-ti milimetrového filmu znovu otevřeno 5.11.1966 pod jménem kino JAS 70, 15.11.1966 nové kino Jas 70 doplnila Jednota příjemnou kavárnou. Od 1.1.1994 se provozovatelem pa.kina "Jas 70" stala bratislavská firma INTESONIC CINEMA. Širokúhlé kino Jas...Kino Sokol

4.pa.biograf zahájil činnost 23.3.1929 v Sokolovně Sokola Pardubice II na Skřivánku v upravené nádražní hale bývalé vojenské nemocnice zv. Karantena. Provoz ukončen r.1964, kdy bylo nedaleko otevřeno Kino Dukla....Kino Sport

zahájilo promítání 4.9.1931 v suterénu hotelu Grand, dle rozhodnutí pa.okresního výboru z 27.4.1931 nazváno "Bio Sport". Nejkrásnější pa.kino s nádherným mramorovým schodištěm a mramorem obloženým předsálím. Zasloužilo si zachování jako památka, mohlo je využívat pozdější multikino CineStar. Zrušeno kolem r.1990 pro zchátralost celého hotelu, dnes je zde prodejna BILLA....kino Svítkov

zřízeno v Rosicích po II.svět.válce. Jeho předchůdcem bylo sokolské kino otevřené v Sokolovně po r.1918. Znovu otevřeno 20.5.1980 po čtyřleté přestávce, r.1993 jeho provoz ukončen. ...Kinokavárna Karolina

otevřeno po dokončení Karloviny v ul.Jiřího z Poděbrad jako kinokavárna, Filmový klub zde pořádal besedy s herci a spisovateli, po r.1990 zaniklo. R.2006 při obchodním středisku Grand otevřeno multikino CineStar, v AFI PALACE r.2009 otevřeno druhé multikino Cinema City. ...Knihovna

Knihovnu měli jistě i Pernštejnové na zámku. První zmínka je o knihovně Jan Češky, 1538-41 pa.děkana, pak kaplana Jana z Pernštejna. Adam Augustin Synecius, jeden z nejvýtečnějších pa.děkanů (1702-1728), spoluzakladatel pa.latinského gymnázia, svou knihovnu věnoval děkanství. Knihovnu měl i klášter minoritů s gymnáziem. Dne 30.10.1820 schválila dvorská školní komise návrh na zřízení knihoven pro ...Knihovna Univerzity Pardubice

Vysokoškolskou vědeckou knihovnu začala vytvářet Vysoká škol chemicko-technologická od založení r.1950. Byla v I. poschodí bývalé Vyšší průmyslové školy, již před r.1990 to byly prostory nedostatečné. Po vzniku Univerzity Pardubice-UPa rozhodnuto postavil pro knihovnu samostatnou budovu v univerzitním kampusu. Nová budova, postavená dle návrhu ing. arch.Jana Třeštíka, otevřena 25.11.1997. Dne 12...Knihovna Východočeského muzea

vyrůstala ze skrovných začátků po vzniku Městského vlastivědného muzea r.l880 dary příznivců, nákupy starých knihoven i nových knih. Cennou lékařskou knihu městskému muzeu věnoval r.1897 Fr.Zieger, ředitel Franckovy továrny, na 140 listech drobným a sličným písmem z poč.17.stol. je úplné „Rané lékařství Saličevovo“. S muzeem se několikrát stěhovala. V pa.zámku byla nejprve v omezených prostorách...Knihovna železničního pluku

Po vzniku železničního pluku r.1918, byla založena plukovní knihovna, na čemž se podílel osvětový poddůstojník A.J.Kubeš, r.1926 měla 45 838 svazků....Komorní divadlo

druhá scéna VČD, otevřeno 26.2.1958 koncertem Hudební středy. Pa.komorní scéna byla upravena dle návrhu ing. arch J. Vopršala v divadelním sále v přízemí Husově sboru, Mělo vynikající úroveň, což přispělo, že po r.1968 bylo z politických a mocenských důvodů zrušeno. Po r.1990 neobnoveno, v sále je prodejna. Malou scénu má VČM od r.2009 ve zkušebním sále ve dvoře býv.obecního domu čp.49, přímo za M...Komorní filharmonie Pardubice

R.1969 byl v Pardubicích založen Východočeský komorní orchestr, který byl v roce 1988 přejmenován na KFP. Patří k předním profesionálním hudebním tělesům ČR. Její hudební profil tvořili šéfdirigenti Libor Pešek (1970-77), Libor Hlaváček (1977-87), Petr Altriter (1987-89). Vedle nezastupitelného podílu na formování hudebního života v Pardubicích se Vč.orchestr, pak KFP, stal pojmem v celostátním mě...Komorní sbor

Viz. Pardubický Komorní sbor ...Konsonance

baletní soubor při ZÚŠ Havlíčkova. V červenci 2008 reprezentoval ČR na mezinárodním tanečním festivalu v Lublinu v Polsku. Dne 20.9.2008 poprvé v pa.divadle spolu s projekcí filmu ztvárnil Janáčků Dunaj. ...Krajem Pernštýnův

vlastivědný sborník školního okresu pardubického, redaktory byli J.Ledr, Fr.Potěšil, R.Robl, nakladatelem učitelstvo okresu Pardubice. Vycházel 1920–1938 měsíčně, mimo prázdniny. Obsahoval poučné vlastivědné články, užitečné i dnes, bohužel mnohé zapomenuté. ...Krajská hospodářská výstava 1871

Na Olšinkách ji uspořádal Hospodářský spolek pardubický ve dnech 28.-29.9. Byla členěna na řadu odborů: koňstva, chovu dobytka, ostatního hospodářského zvířectva, včelařství, hedvábnictví, hospodářské a domácí stroje, polní plodiny, lesnictví, štěpařství, zahradnictví. Jednalo se ještě o výstavu výhradně zemědělskou, odpovídající tehdejšímu hospodářskému zázemí Pardubic. Výstaviště vybavil tesařs...Krajská knihovna

poprvé vznikla r.1950 po vzniku druhého Pardubického kraje z městské, před r. získala historické budovy čp.77 a 78 Pernštýnské nám, kde se r.1960 se stala Okresní knihovnou. Znovu se stala krajskou 15.1.2002 kdy Okresní knihovna byla převedena na Krajskou. Od r.2004 ředitelem Petr Kárník. Kraj zakoupil dům čp.79 U zlatého beránka, po rekonstrukci a vestavbě ve dvoře získala knihovna r.2005 další...Krajská kulturní a tělovýchovná akademie

se konala 28.2.1955 v pa.Sokolovně pod názvem „Přehlídka mládí, zdatnosti a krásy“. ...Krajské oblastní divadlo - KOD

byl po vzniku Pardubického kraje r.1949 zprvu název profesionálního divadla s trvalým sídlem po r.1945 v Pardubicích. Pak oficiálně dostalo jméno Východočeské divadlo, již dříve běžně užívané pro Divadlo sdružených měst východočeských....Kronika města

je uložena ve Státním okresním archivu Pardubice. R.2008 byl objeven chybějící díl z období 13.3.1895 až 1933. Nalezl jej p.Martin Mandys na půdě svého domu a předal městu. Klub přátel Pardubicka vydal v edici AB-Zet Pardubicka č.40 Jiří Paleček: Malá kronika Pardubicka do konce 19.stol. a č.56 Malá kronika Pardubicka 20.století. R.2010 byl PhDr.J.Kotyk Ph.D.,vedoucí redaktor ZKPP jmenován kroniká...Kruh přátel hudby

Ve spolupráci s tehdejším Parkem kultury a oddechu-PKO jej r.1965 založili pa.milovníci hudby M.Peterková, dr.J.A.Fryč, dr.M.Renftel, V.Rabas a další. Navázal na Spolek pro komorní hudbu, který r.1949 ukončil svou dvacetiletou činnost. Záměrem bylo pořádat koncerty komorní hudby, organizovat besedy o hudbě, podporovat činnost místních amatérských těles, pořádat jejich vystoupení. Stál u zrodu Vý...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014