Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Clo


Clo

Původně se pojem cla kryl s pojmem mýto. Zprvu šlo o místní poplatek za používání cest, mostů, bran a p. V Pardubicích se nejprve vybíralo clo za plavbu dřeva po Labi. To patrně vybíral již první známý pán pardubické tvrze Půta z Pardubic a jeho synové Hajman a Hynek Crch z Dubé, kteří pardubické panství přenechali Arnoštovi ze Staré. To byl patrně hlavní příjem panství, a snad důvod k založení „města nového“.

Vybírání cla z plavení dřeva pod pardubickým hradem stvrdil Karel IV. Arnoštovi z Pardubic a jeho bratřím ještě 19.8.1357.

Když Vilém z Pernštejna postavil r.1494 dřevěný most přes Labe, jediný široko daleko, který svedl cesty přes Pardubic stvrdil král Vladislav II. 3.5.1494 právo vybírat na mostě clo jaké se platilo od převozu. Později povoleno takové jaké mělo město Chrudim. To patrně převýšilo příjem z plaveného dřeva, jehož objem se snižoval.

Vilém z Pernštejna zajistil městu právo na vybírání cla-mýta 28.12.1501 u městských bran. Vladislav II. potvrdil vybíraní cla 21.5.1507, to je nejstarší městské privilegium dochované v originále.

Vilém, když získal příjmy z jiné hospodářské činnosti, věnoval clo z mostu 8.9.1509 městu, s podmínkou, že měšťané budou pečlivě opatrovati most labský a jiné mosty.

Clo v branách se vybíralo od drobných kramářů, trhovců a Židů. Vynášelo 40 až 50 kop ročně, ale za 30tileté války příjem silně poklesl. Vybíralo se také clo „z nákladu, když kdo co skrz místo veze“ a clo „z dobytka“.

Clo se vybíralo na celnicích nebo celnách. R.1660 město postoupilo 18 krčem vrchnosti své za to, že převzala opravu mostu labského a cest od Bílé brány.

Clo město si vybíralo až do r.1787, kdy za výkupné 801 zlatých je postoupilo státu. Celnice byla zrušena 1829.

Ministerstvo financí zřídilo 15.6.1927 v Pardubicích celní úřad I.třídy pod který spadalo 242 pošt.úřadů východních Čech, jeho provoz zahájen 16.1.1928 ve Svatojánské ul.

O Bohumilči je v urbáři psáno: „Ta ves mezi lesy sedí. V této vsi formané clo dávají, vybírá je rychtář a odvádí na zámek“.

Patrně od již od 11.století se clo vybíralo na přechodu Labe pod Přeloučí. Vybíralo se zřejmě i v Sezemicích dokud tudy procházela cesta na Hradec Králové. Po jejím přenesení přes Holice založené ve 14.stol., bylo vybíráno tam.


Zdroj: Vlastivědná abeceda dr. Pavla Theina. Cla a celnice ZKPP 2/77
      
Viz také:

      Celnice

      Celní úřad


Předchozí heslo: Císařský mlýn

Následující heslo: Collegium muzicum pardubicense


Diskuse k článku: Clo


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Clo


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014