Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Hospodářské družstvo v Pardubicích


Hospodářské družstvo v Pardubicích

zapsané společenstvo s ručením omezeným. Stanovy, které vypracovali JUDr.Formánek a Vl.Sova byly projednány 10.10.1890. Podíly stanoveny na 6 zlatých, ručení dvojnásobné. Do ředitelství zvoleni: J.V.Markalous, rolník z Třebosic předseda, JUDr.Formánek z Pardubic a Josef Kudrnáč, rolník z Pardubic. U krajské soudu zaspáno 28.12.1891, po Čáslavi jako druhé v Čechách. Počáteční počet 39 členů, na podílech 215 zlatých. Činnost zahájena r.1891 v najatých prostorách člena, rolníka Štengla, v Karlově ul. Ten byl zvolen jednatelem. Po 4 letech družstvo přestěhováno do větších prostorů na hlavní třídu-Královskou, později na tř.Alžbětinu. Bilanční výsledky od počátku velmi příznivé umožňující vytvářet rezervní fond. Na valné hromadě 15.1.1898 schválena změna stanov, počet členů ředitelství zvýšen ze tří na pět. R.1900 přijat návrh na stavbu obilního skladiště. Přes potíže se podařilo získat prostředky a na mimořádné valné hromadě přeložen plán a rozpočet. Na subvencích, bezúročných půjčkách, podpoře Okresního výboru, Okresní hospodářské záložny, darech města Pardubic, Občanské záložně s rezervním fondem získán kapitál 31160,- K. Schválena stavba skladiště se strojním zařízením na 150 vagonů (150 t) obilí, proti návrhu na poloviční. Vyhledáno místo za nádražím, při dnešní ul.K vápence. Pro obavy, že zápach z nedalekých Fantových závodů může poškodit zboží, hledáno jiné, bez úspěchu. Smlouvou z 26.2.1904 zadána stavba staviteli Kašparovi, povolena a zahájena 12.3.1904. Skladiště dokončeno v srpna 1904 za 125 478,05 K. Družstvo již mělo 394 členy. Při zahájení provozu družstvo přejmenováno na Rolnické družstvo.

Zdroj: Vlastivědná abeceda Dr.PavlaTheina. Hospodářské družstvo ZKPP 3-4/1992
      
Viz také:

      Fantovy závody

      Hospodářská společnost k zvelebení venkovských statků

      Hospodářský spolek pro okres pardubický, holický a přeloučský

      Hospodářský spolek

      Obilní sýpky a sila

      Rolnické družstvo


Předchozí heslo: Hospodářká výstava 1871

Následující heslo: Hospodářský odbor okresu


Diskuse k článku: Hospodářské družstvo v Pardubicích


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Hospodářské družstvo v Pardubicích


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014