Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Hospodářský spolek pro okres pardubický, holický a přeloučský


Hospodářský spolek pro okres pardubický, holický a přeloučský

Hospodářský spolek pro okres pardubický (soudní-malý) byl založen 20.6.1869, první valná hromada 19.12.1869. Později rozšířen i pro okresy holický a přeloučský, tedy na celý politický-velký pardubický okres, Pardubicko. Byl zájmovou organizací zemědělců, která „má za účel hospodářské vědomosti a zkušenosti rozšiřovat a vůbec ve všech hospodářských odvětvích všemožně pokrok sledovat“. Během svého působení vykonal mnoho užitečného zejména při rozšiřování odborných vědomostí členů i širší veřejnosti pořádáním hospodářských schůzí v obcích okresu, říkalo se jím „kočovná zasedání“. Někdy měly i charakter národních slavností. Zemědělství bylo na nízké úrovni, odborné vzdělání téměř neexistovalo, chabé bylo i vzdělání všeobecné. Tomu se snažil spolek všestranně odpomoci. Jeho lektoři, mezi prvními Josef.Boh.Uhlíř, ředitel chrudimské hospodářské školy, současně předseda pa. Hospodářského spolku, přinášeli zcela nové poznatky, třeba z chemie prof.J.V. Jahn. V 80.letech 19. stol. to bylo až 40 přednášek ročně, r.1903 62 a r.1904 64 přednášek. Za svou existenci uspořádal přes 500 přednášek a několik desítek několikadenních kurzů. Pořádal výstavy, organizoval účast na cizích, i ve Vídni. Jeho činnost se dotýkal téměř veškerého života v okrese. Byl iniciátorem zemědělského družstevnictví, stál u kolébky vodních-melioračních družstev, zasazoval se o regulaci toků Loučné, Chrudimky i Labe, i jeho splavnění. Zasloužil se o uznání bratranců Veverkových za vynálezce ruchadla, postavení jejich pomníku v Pardubicích, jeho slavné odhalení r.1883, kdy promluvil dr.Fr.L.Rieger, představitel staročeské strany, i odhalení pomníku v Rybitví. Po r.1890 měl spolek na 1000 členů, do té doby byl jediným činitelem zemědělského pokroku. Pak začíná úbytek, příčinou bylo jeho politické zaměření na staročeskou stranu. O přízeň zemědělců se zajímaly další strany. Vznikla strana agrární, na čemž měli podíl Fr.Udržal a J.V.Markalous z Pardubicka. Jeho činnost ochabovala, nedokázal prosadit požadavky rolníků. V tom byli úspěšnější agrárníci mající zastoupení ve sněmech. O činnosti spolku napsal prof. Fr.Vr.Sova obšírnou zprávu „Třicet let let činnosti Hospodářského spolku...“ od založení Hospodářského odboru až do r.1891, kdy vyšla nákladem spolku v Pardubicích. R.1913 byla sjednána dohoda s okresním agrárním hnutím, sdružením chovatelů hospodářských zvířat a se sdružením agrárního dorostu o spoluúčasti, těm spolkům věnovány peněžní dary. Tím končí éra samostatné činnosti Hospodářského spolku, který postaral o rozvoj Pardubicka a svými akcemi je hodně proslavil. Až do konce se na tom podílel prof.Fr.Vr.Sova, který byl po celou dobu činnosti její hybnou pákou. Spolek bez činnosti trval až do r.1940 kdy zanikl i právně.

Zdroj: Vlastivědná abeceda Dr.PavlaTheina. Hospodářský spolek pro okres... Fr.Černý ZKPP 7-8/1986, 3-4/1992
      
Viz také:

      Hospodářský spolek

      Krajská hospodářská výstava 1871

      Společenský život


Předchozí heslo: Hospodářský spolek

Následující heslo: Hospodářství obecní solní


Diskuse k článku: Hospodářský spolek pro okres pardubický, holický a přeloučský


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Hospodářský spolek pro okres pardubický, holický a přeloučský


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014